Van het gas af

TIP: start alvast met de woning zo goed mogelijk te isoleren, leg als het kan zonnepanelen op het dak en stap over op elektrisch koken.

Vanavond was er een belangrijke informatiebijeenkomst gepland over de vervanging van aardgas. Natuurlijk was ook het Wijkblad nieuwsgierig naar de plannen. Maar die zijn op dit moment niet erg ver uitgewerkt. Uiterlijk in 2050 moet de hele gemeente van het gas af zijn. Daarom wordt er nu gekeken naar welke wijken (of buurten/straten) het eerst in aanmerking gaan komen. Einde 2021 moet bekend zijn waar men wil gaan beginnen. Dan kunnen de eerste plannen verder uitgewerkt worden om tussen 2025 en 2030 echt van start te gaan. De overige buurten en wijken komen dan tussen 2030 en 2050 aan de beurt.

Waar denkt men aan:

  • Warmtenet: dmv zonnecollectoren, restwarmte, oppervlaktewater van bv Dommel of Eindhovens kanaal.
  • All Electric: vervanging van gas door een warmtepomp per woning op elektriciteit.
  • Groen gas of waterstof: dit is een oplossing voor de langere termijn

Er werden veel vragen gesteld over betaalbaarheid en subsidie mogelijkheden. Belangrijk want iedereen weet de kosten van deze energietransitie. De deelnemers aan deze informatiebijeenkomst hadden vaak al zelf voorbereidingen getroffen in de vorm van isolatie (dubbel glas, spouw, dak- of vloer isolatie.

Nu is het nog oriënteren, gebieden selecteren en plannen maken in de vorm van een wijkuitvoeringsplan. In september moet er een plan in de gemeenteraad liggen. Dan wordt ook duidelijk welke wijken/gebieden het eerst aan de beurt zijn. We gaan deze energietransitie goed volgen de komende tijd.

Vaarverbod ingesteld voor deel van rivier de Dommel wegens lage waterstand

Er geldt vanaf woensdag 21 april 2021 een vaarverbod voor de rivier de Dommel op het traject vanaf de Belgische grens tot aan de Venbergse watermolen. Waterschap De Dommel is hiertoe genoodzaakt vanwege het lage waterpeil op dit traject.

Het waterpeil is op dit traject dusdanig laag dat het voor vaarverkeer niet meer veilig is. Door de lage waterstand kunnen kano’s, kajaks en roeiboten vastlopen. Daarnaast wil Waterschap De Dommel schade aan de bodem voorkomen en het leven in het water beschermen. Het vaarverbod geldt tot nader order. Meer informatie over waar u mag varen, roeien en kanoën in het Dommelgebied staat op www.dommel.nl/varen.

Vervanging van aardgas in onze wijk

De gemeente heeft een belangrijke informatiebijeenkomst gepland over de vervanging van aardgas. Omdat in de toekomst meer en meer huizen gasloos gemaakt gaan worden is het verstandig om je nu al te informeren over de ideeën die leven in Geldrop-Mierlo om dit te bereiken. De grote lijn ligt wel vast (geen aardgas meer), maar voor de invulling van een mogelijk alternatief is burgerinspraak belangrijk.

Het landelijke Klimaatakkoord maakt dat we ook in de gemeente Geldrop-Mierlo aan de slag gaan met het verduurzamen van de warmtevoorziening van woningen en gebouwen. De meeste huishoudens gebruiken nu nog aardgas om te verwarmen en koken, maar in 2050 moeten alle gebouwen in Nederland aardgasvrij zijn. Wilt u meedenken over hoe we dit in Geldrop-Mierlo kunnen doen? Vul dan de enquête in. U kunt daarnaast ook deelnemen aan de online informatiesessie op 21 april (19.30-20.30 uur) over hoe we Geldrop-Mierlo duurzaam gaan verwarmen. Om de enquête in te vullen en/of u aan te melden voor de informatiesessie, ga naar  https://www.geldrop-mierlo.nl/aardgasvrij-denk-mee.

Voor wie is geïnteresseerd in de achtergrond: deze aanstaande ombouw van Geldrop-Mierlo is gebaseerd op de Regionale Energie Strategie (RES) van onze Metropool Regio Eindhoven (MRE). Het actuele rapport Concept-RES 1.0 kun je hier bekijken:  https://energieregiomre.nl/nieuws/1888408.aspx. Hieruit resulteert de Transitie Visie Warmte (TVW), die eind 2021 klaar moet zijn en waarin de eerste wijken aangewezen worden.

Natuurfotowedstrijd ‘seizoenen’ bij 50-jarig bestaan IVN Geldrop

Een natuurfotowedstrijd maakt deel uit van de jubileumactiviteiten van IVN Geldrop. De twaalf beste seizoensfoto’s worden met naamsvermelding opgenomen in een natuurkalender. De makers ervan ontvangen gratis een kalender en voor de beste foto is er ook een cadeaubon van de plaatselijke middenstand. Alleen amateurfoto’s die in Geldrop of directe omgeving gemaakt zijn dingen mee naar deze prijs.

Fotogenieke natuur – maar verstoor die niet!

De foto is gemaakt door Annelies Stoef.
Lees verder

Staatsbosbeheer hersteld parkeerplaatsen

Staatsbosbeheer start vanaf 19 april met het herstellen van de parkeerplaatsen in het Leenderbos en bij de Achelse Kluis. Ook bij de ingang aan de Molenheide worden gaten uit de weg gehaald, net als bij het Strijperpad. Bij de Strabrechtse Heide worden de parkeerplaatsen bij De Plaetse en Mierlo hersteld. In de Kempen wordt de parkeerplaats bij de Cartierheide hersteld evenals de parkeerplaats bij De Pals. Er worden gaten en kuilen uit de parkeerplaatsen gehaald die ontstaan zijn door het vele gebruik.

Parkeerplaatsen tijdelijk afgesloten
De parkeerplaatsen zullen 1 dag afgesloten zijn door de herstelwerkzaamheden. De parkeerplaatsen zijn afgezet met borden en linten, zodat bezoekers niet verrast worden door de machines. Daarnaast is het voor de veiligheid van de geïnteresseerde bezoeker van belang om niet te dicht bij de werkzaamheden te komen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Van Boxmeer uit Helmond.

Literair Café Dommeldal organiseert online, live schrijversbezoek: Splinter Chabot

Na de eerdere succesvolle edities vindt er binnenkort weer een online, live schrijversbezoek plaats, georganiseerd door Literair Café Dommeldal: op zondagmiddag 18 april met Splinter Chabot. Chabot zal deze middag geïnterviewd worden door Mark van der Linden.

Dit schrijversbezoek is een live webinar, dat je dus thuis vanachter je laptop kunt volgen. Op zondagmiddag 18 april, van 15.00 tot 16.00 uur, geeft Splinter Chabot een lezing. Na een korte pauze is er van 16.15 tot 17.00 uur uitgebreid de gelegenheid om via de chatfunctie van het webinarprogramma vragen te stellen aan de auteur, die direct beantwoord worden.

Lees verder

Afsluiting kruispunt Mierloseweg/Nuenenseweg

Op 6 april start de reconstructie van het gedeelte Mierloseweg vanaf de Nuenenseweg tot de Van der Puttstraat. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van het riool en vernieuwen van de hoofdrijbaan ook wordt op het kruispunt Mierloseweg Nuenenseweg een verkeersregelinstallatie geplaatst. De aangelegen zuidelijke fiets/ventweg Mierloseweg is al vernieuwd en valt buiten het werk. De werkzaamheden gaan naar verwachting 8 weken duren tot en met 28 mei.

Omleidingen doorgaand verkeer
Het doorgaande verkeer van Mierlo in de richting van Eindhoven en omgekeerd wordt tijdelijk omgeleid via een grootschalige omleiding via de Geldropseweg-Brandevoortsedreef- Provincialeweg N270/A270-Collse Hoefdijk-Nuenenseweg-Wielewaal-Helze-Nieuwendijk en omgekeerd. Voor het fietsverkeer worden kleinschalige omleidingen ingesteld.

Buslijnen
Tijdens de afsluiting van het werkvak  gaat buslijn 320 en 20 tijdelijk via de zuidelijke fiets- ventweg Mierlosweg. Hiervoor worden slagbomen geplaatst ter hoogte van Mierloseweg huisnummer 52 en huisnummer 104.

Zie voor meer informatie: https://www.geldrop-mierlo.nl/afsluiting-kruispunt-mierlosewegnuenenseweg-6-april-tm-28-mei-2021

Grondwaterstanden in Brabant nog aan de krappe kant

In delen van Brabant zijn de grondwaterstanden nog steeds laag. Het spande er dan ook tot het laatste moment om of de Brabantse waterschappen dit voorjaar graslandberegening konden toestaan. Op dit moment staan de meeste peilbuizen boven de grenswaarde. Reden waarom de waterschappen besloten dat agrariërs en andere grondeigenaren hun grasland van 1 april tot 1 juni mogen beregenen met grondwater.

Lees verder