Gemeenten ondertekenen Manifest Klimaatcorridor A67

Nieuws van de gemeente

Op 9 december 2022 vond aan de rand van de Strabrechtse Heide de ondertekening plaats van het Manifest Klimaatcorridor A67. Door het zetten van een duimafdruk committeerden zeven enthousiaste wethouders (gemeenten Bladel, Eersel, Veldhoven, Eindhoven, Waalre, Heeze-Leende, Geldrop -Mierlo en Asten) aan de doelstelling van de Coalitie Klimaatcorridor A67. De wethouders van Deurne en Someren tekenen ook nog, maar in verband met andere verplichtingen, op een later moment.

De Coalitie Klimaatcorridor A67 onderzoekt het koppelen van lokale, regionale en bovenregionale vraagstukken over energie en mobiliteit, natuur en landschap, klimaat en biodiversiteit, in relatie tot de snelweg A67 en zoekt hierin de samenwerking met alle gemeenten in de coalitie.

Geldrop-Mierlo wil graag in 2040 energieneutraal zijn
Onze gemeente werd vertegenwoordigd door wethouder Frans Stravers:Geldrop-Mierlo wil graag in 2040 energieneutraal zijn. Dat wil zeggen, dat alle energie die we gebruiken in Geldrop-Mierlo, duurzaam wordt opgewekt, met behulp van bijvoorbeeld zon, wind en omgevingswarmte. Dat betekent dat we flink moeten versnellen. Daarom zoeken we in samenwerking met andere gemeentes naar innovatieve oplossingen voor onder andere het opwekken van energie die het mooie landschap zo min mogelijk verstoren. De zone langs de A67 is hiervoor uitermate geschikt. Daarom heb ik namens het college dit Manifest ondertekend.’

Ideale locaties
Grootschalige infrastructuur locaties doorsnijden en verstoren ons mooie landschap. Het opwekken van duurzame energie gaat dat ook doen. Om meer verstoring tegen te gaan, zijn dus zones langs snelwegen zoals de zone langs A67, de ideale locaties om energie te gaan opwekken in combinatie met het oplossen van andere problemen. Denk hierbij aan vermindering geluid- en lichthinder op woon- en natuurgebieden, versterking van de biodiversiteit en tegengaan van verdroging in natuurgebieden langs de A67. Opwek van energie in de zone van de snelweg A67 zorgt ervoor dat de energie niet ergens anders hoeft te worden gewekt in de gemeente waar het minder passend is in het landschap.

Mooie eerste ideeën
De betrokken partijen in deze coalitie, werken samen aan het integraal invullen van onze klimaatdoelen in de Klimaatcorridor A67 en hebben hiervoor een mooi eerste idee al in gedachten, zoals Anderzijds A67 waarmee onderzocht wordt hoe een geluidswerende voorziening ook energie kan opwekken en een verbetering is voor het landschap. De betrokken partijen in deze coalitie, werken samen aan het integraal invullen van onze klimaatdoelen in de Klimaatcorridor A67 en hebben hiervoor een mooi eerste idee al in gedachten, zoals Anderzijds A67 waarmee onderzocht wordt hoe een geluidswerende voorziening ook energie kan opwekken en een verbetering is voor het landschap.

In Geldrop-Mierlo is een aantal inwoners bezig met de ontwikkeling van een plan voor de opwek van zon-energie in combinatie met geluidwerende voorzieningen langs de A67. We gaan de komende tijd kijken welke lokale ideeën we mee kunnen nemen. Via de coalitie Klimaatcorridor is het mogelijk om al deze ideeën te koppelen tot een geheel waardoor het een belevenis wordt om over de A67 te rijden!!