Assistent Huurdersvertegenwoordiging

De Huurdersvertegenwoordiging (HVW) behartigt de belangen van alle (toekomstige) huurders van Woonbedrijf. HVW maakt de stem van alle huurders hoorbaar én zichtbaar. Hierbij sluit de HVW zich aan bij het ondernemingsplan van Woonbedrijf: fijn en ongestoord wonen voor een eerlijke prijs in een duurzame woning. En daarbij wordt niemand uitgesloten. En zo kijken wij ook naar de invulling van deze vacature.

Als assistent van de HVW word je gedetacheerd vanuit Woonbedrijf aan de Stichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf. Je ondersteunt en ontzorgt het bestuur van de HVW in haar functioneren door het organiseren en notuleren van overleggen, verzorgen van de informatievoorziening naar leden en externe stakeholders en bieden van administratieve secretariële ondersteuning. Acties die hieruit voortkomen weet je feilloos uit te zetten en af te handelen waar dit kan.

Je anticipeert op wat er in de omgeving gebeurt, handelt met tact en gevoel voor de omstandigheden en schakelt makkelijk tussen uiteenlopende aandachtsvelden. Je onderhoudt hierbij zowel met in- als externen contact. Denk aan Woonbedrijf, gemeenten, andere huurdersorganisaties en stakeholders van HVW. Je werkt grotendeels met vrijwilligers en jouw talent in het aanbrengen van structuur is hierin onmisbaar.

Je werk is flexibel en jij des te meer. Je kan werken vanuit thuis en voor overleggen, welke meestal volgens een vaste planning lopen, sluit je overdag of in de avond aan.

Voor meer informatie en solliciteren zie de website van Woonbedrijf