Woonprotest in Geldrop en Mierlo

Ongeveer een jaar geleden werd de Denktank “Goed Wonen Geldrop-Mierlo” opgericht. Een groep mensen uit Geldrop-Mierlo staken de koppen bij elkaar omdat ze zagen dat het helemaal mis loopt op de woningmarkt in de twee kernen. Het gezelschap is divers; het initiatief komt van de lokale PvdA Geldrop-Mierlo en Stichting Huurdersbelangen Geldrop-Mierlo, maar ook bezorgde inwoners en de Jonge Socialisten Brabant doen actief mee.

De situatie in Geldrop-Mierlo is nijpender dan elders
De lokale politiek in Geldrop-Mierlo heeft de afgelopen jaren onvoldoende geïnvesteerd in de bouw van betaalbare woningen. Het gevolg is nu overal te merken. Jongeren kunnen geen plek vinden om te wonen en oudere kunnen niet doorstromen als ze willen. Daardoor komen er geen nieuwe plekken vrij voor gezinnen.

De Denktank heeft afgelopen jaar ideeën ingebracht in de gemeenteraad. Er is aandacht gevraagd voor wat echt betaalbaar wonen is. Maar ook gewezen op de toename van speculanten op de woningmarkt en de noodzaak van een zelfbewoningsplicht om verdere prijsopdrijving te voorkomen. De inbreng heeft tot enige beweging geleid, maar het gaat allemaal erg traag. Het gemeentebestuur wil bijvoorbeeld een jaar wachten met het invoeren van een zelfbewoningsplicht op bestaande huizen. Dit terwijl deze maatregel in gemeenten om ons heen wel wordt ingevoerd.

Oproep tot breed protest in Geldrop en Mierlo
In een verklaring geven de mensen van de Denktank Goed Wonen aan dat er meer nodig is om de situatie te veranderen. We dienen het gemeentebestuur en de politiek wakker te schudden en duidelijk te maken dat de nood hoog is. Daarom roepen we op tot een woonprotest op zaterdag 19 februari. Een week later bespreekt de gemeenteraad het thema wonen, dus dit is een goed moment voor een krachtige signaal. De Denktank roept inwoners en andere maatschappelijke en politieke verenigingen op om zich aan te sluiten bij het protest. Dat is de beste manier om ervoor te zorgen dat het geluid van al die jongeren, gezinnen en ouderen in onze gemeente gehoord wordt.

Speciaal voor het woonprotest is een website in het leven geroepen: www.woonprotestgeldropmierlo.nl. Daar kunnen organisaties en partijen zich melden om steun te verklaren. Daarnaast is er een facebook site, waar mensen de voortgang kunnen volgen.