Kom in actie voor betaalbaar wonen voor alle generaties

Wooncrisis treft alle generaties in Geldrop-Mierlo

De woningmarkt staat op slot en het is moeilijk om er beweging in te krijgen. In Geldrop-Mierlo is de uitdaging enorm groot. Er zijn de afgelopen jaren namelijk geen betaalbare huizen gebouwd. Vanuit de politiek is er een keuze gemaakt om vooral in het hoge segment te bouwen. Grote kavels met dure huizen, die voor veel mensen onbetaalbaar zijn.

Als PvdA Geldrop-Mierlo zetten we alles in het werk om dit tij te keren. Dat is een grote, ingewikkelde klus. Er is sprake van een wooncrisis. Alle generaties voelen de problemen.

Starters kunnen geen kant op (Stijn van Hoek, 22 jaar)
Een woning kopen is voor starters onmogelijk gemaakt. De vijver is te klein en het aantal vissers neemt toe. Investeerders, steeds meer alleenwonenden en ouderen die kleiner moeten gaan wonen zorgen voor hoge druk. Om een plek te bemachtigen bij sociale of particuliere huur is ook steeds lastiger in onze gemeente, wachtrijen lopen enorm hoog op. Hierdoor vertrekken veel jongeren noodgedwongen naar de steden. Dat terwijl ze juist graag in onze gemeente een start zouden willen maken met een gezin of onderneming. Een heel netwerk van vrienden en familie moet achtergelaten worden.

Momenteel is er weinig kans voor diegenen die een start willen maken in Geldrop-Mierlo. Wij zijn hier opgegroeid en weten hoe mooi het hier is. Dat wij hier niet terecht kunnen valt erg zwaar. Voor jongeren is de maat vol, er moet verandering komen.

Huis kopen? Een lot uit de loterij (Marie Heleen van de Ven, 50 jaar)
Wanneer je altijd al een woning hebt willen kopen maar daar financieel nooit de mogelijkheid toe hebt gehad is die kans op je 45e ook wel bekeken! Of je moet de loterij winnen. Even eerlijk, hoe ouder je bent hoe moeilijker het is om een hypotheek te krijgen.

En het wordt alleen maar moeilijker. Daar waar je eerder met een modaal salaris en weinig eigen geld nog best iets te kiezen had, is dat al lang niet meer zo. Er worden vooral dure huizen gebouwd en je moet een zak geld meenemen om de makelaarskosten en het overbieden uit eigen middelen te betalen. In deze woningcrisis zijn alleen koopwoningen beschikbaar voor mensen met een dikke portemonnee.

En zo lang de huurprijzen van woningen mee blijven stijgen, kan iemand op middelbare leeftijd ook niet sparen voor een eigen huis. De stap van huren naar kopen is niet meer te maken. Op deze manier is het kopen van een huis straks weggelegd voor de rijke der Aarde.

Op leeftijd kleiner gaan wonen? Dat gaat niet (Paul Elsendoorn, 68 jaar)
Als oudere woon ik in een te groot huis met een te grote tuin. Ik wil best kleiner wonen, maar er zijn geen seniorenwoningen. Dit is een veel gehoorde klacht bij mijn leeftijdsgenoten. Dat moet veranderen, want daar ligt de sleutel om de wooncrisis op te lossen.

Door het realiseren van voldoende geschikte woningen voor ouderen, komt er weer beweging in de woningmarkt. Ouderen gaan dan kleiner wonen en huur- of koophuizen komen vrij voor andere leeftijdsgroepen, waaronder starters en gezinnen. Dit heeft nog meer voordelen. Ouderen kunnen langer zelfstandig blijven wonen.  Een geschikte woning voor senioren dient meer te zijn dan een rollatorvriendelijk huis. De omgeving moet uitnodigen tot ontmoeten en samenredzaamheid stimuleren. Dat kan de eenzaamheid van ouderen verlichten, maar ook de vraag naar WMO voorzieningen terugdringen.

Teken de petitie “Betaalbaar Wonen in Geldrop-Mierlo”
De woningmarkt staat op slot, zowel voor koop- als huurhuizen. Dit treft ons allemaal. De PvdA Geldrop-Mierlo maakt zich er hard voor om hier wat aan te doen. Dit betekent dat we woningen willen beschermen tegen beleggers en huisjesmelkers. We willen dat de gemeente breekt met het verleden en focus legt op het bouwen van betaalbare woningen voor onze inwoners, jong en oud. Daarnaast is creativiteit nodig; bouwen kost tijd, maar de crisis is nu. We zoeken oplossingen die nu direct helpen.

Wij spreken onze zorg uit en kunnen alle steun gebruiken. Daarom vragen we je om de petitie “Betaalbaar Wonen in Geldrop-Mierlo” te tekenen. Je vindt deze op onze website of hier: https://geldropmierlo.pvda.nl/petitie/

Stijn van Hoek

Marie Heleen van de Ven

Paul Elsendoorn

Richard van de Burgt