Tarieven waterschapsbelasting 2022

Waterschap De Dommel moet extra inzet plegen om het watersysteem aan te passen aan de klimaatextremen. De waterschapsbelasting gaat daarom komend jaar omhoog. De prijsstijgingen van grondstoffen, elektra en arbeidskrachten brengen ook extra kosten met zich mee. Het algemeen bestuur van het waterschap heeft in november besloten om de belastingopbrengsten, het inkomen voor het waterschap, met 4,9% te laten stijgen. Zo kan het waterschap blijven zorgen voor droge voeten, schoon en voldoende water in zijn werkgebied. Waterschap De Dommel blijft één van de lagere tarieven in Nederland behouden.

Opbouw tarieven
De belastingopbrengsten bestaan uit de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing. Watersysteemheffing is bedoeld voor droge voeten en voldoende water. Zuiveringsheffing is de belasting die geheven wordt om afvalwater te zuiveren. De opbrengsten, dus inkomen voor het waterschap, gaan met 4,9% omhoog. Dit betekent voor een meerpersoonshuishouden met een huurwoning een tarief van € 207 per jaar (stijging van € 9). Voor meerpersoonshuishoudens met een eigen woning (met WOZ-waarde van € 350.000) wordt dit bijvoorbeeld € 275 (stijging van € 8). Voor agrarische bedrijven met een meerpersoonshuishouden in een woning van € 350.000 met opstallen ter waarde van € 250.000 en een omvang van 25 hectare wordt het tarief € 1986 (stijging van € 56). De totale begroting van het waterschap voor 2022 bedraagt € 128,1 mln.

Doelen De Dommel
Het waterschap ervaart de verandering in het klimaat verandert dagelijks. Het maakt het watersysteem van Midden-Brabant kwetsbaar. Naast het steeds extremere weer neemt de vraag naar ruimte toe en wordt steeds meer (grond)water verbruikt. Bovendien is ons water, ondanks alle inspanningen, nog steeds niet schoon genoeg. Daarnaast zijn er ook andere uitdagingen in de leefomgeving. Denk aan natuurherstel, de energie- en landbouwtransitie en de woningbouwopgave. Het watersysteem speelt een cruciale rol in ál deze uitdagingen. In de begroting voor 2022 staan de doelen van het waterschap; beleidsmatig en financieel, die al eerder vastgesteld zijn in het Waterbeheerprogramma 2022-2027.

Vincent Lokin, bestuurder verantwoordelijk voor financiën, over de doelen: “In 2050 willen we een leefomgeving die klaar is voor de toekomst en een watersysteem dat daarbij past. Dat laatste wil zeggen; een waterhuishouding die robuust, flexibel en in balans is met alle belangen in de omgeving én zorgt voor een goede waterkwaliteit.”Het waterschap voert een duurzaam financieel beleid op lange termijn en wil op korte termijn flexibel blijven. De belangrijkste redenen daarvoor zijn de steeds snellere klimaatveranderingen en de onzekere gevolgen van de Covid pandemie.