Gratis beschermingsmiddelen voor mantelzorgers

Mantelzorgers en hun zieke familieleden en vrienden, PGB-gefinancierde zorgverleners en vrijwilligers in de palliatieve zorg, verdienen de juiste bescherming bij het verzorgen van mensen die corona hebben.

De Partij van de Arbeid Geldrop-Mierlo krijgt de laatste tijd vragen over beschermende persoonlijke beschermingsmiddelen nu het aantal besmettingen met corona weer toeneemt. Het betreft vragen die door met name mantelzorgers worden gesteld. Mantelzorgers maken zich grote zorgen dat zij zonder goede beschermingsmiddelen hun dierbaren, waarvoor zij zorgen, besmetten met het coronavirus, of andersom. Het gaat daarbij onder andere om beschermende kleding, handschoenen en brillen. Via een landelijke regeling zijn deze materialen beschikbaar gesteld. Echter, bij veel mantelzorgers in onze gemeente is niet bekend dat zij de beschermingsmiddelen gratis kunnen bestellen bij de eigen apotheek.

De PvdA Geldrop-Mierlo vindt het belangrijk dat mantelzorgers goed worden ondersteund. Daarom stelde de lokale PvdA, samen met het CDA, mondelinge vragen tijdens de Commissie Algemene Zaken van dinsdag 30 november 2021. Het college geeft daarin het volgende aan:

  1. Het college is ervan op de hoogte dat mantelzorgers de beschermingsmiddelen gratis kunnen bestellen bij de eigen apotheek. Dit is eerder bekend gemaakt via de nieuwsbrief van Mantelzorg.nl
  2. Als aanvulling gaat het college deze regeling in onze gemeente extra onder de aandacht brengen bij de geregistreerde mantelzorgers, door middel van de gemeente-nieuwsbrief. Daarnaast gaat de gemeente ook niet-geregistreerde mantelzorgers proberen te bereiken; via Middenstandsbelangen en/of sociaal media kanalen.

Wethouder Looijmans geeft aan dat mantelzorgers die extra beschermende materialen nodig hebben dit dienen aan te geven bij hun huisarts. Daarop kunnen deze materialen worden opgehaald bij de apotheek.