Historisch Gijzenrooi ontdekken tijdens ‘Kees Menken-excursie

Een jubileumwandeling met aandacht voor de historie van het cultuurlandschap Gijzenrooi vindt plaats op zondag 21 november. De wandeling van zes kilometer duurt anderhalf à twee uur en start om 14 uur bij het kapelletje in Riel, aan de Rielsedijk in Eindhoven. Deelname is gratis, kinderen zijn welkom (honden niet).

De foto is gemaakt door Tinus de Gouw

Historische kenmerken
De IVN-gidsen geven uitleg bij een aantal historische kenmerken die nog steeds zichtbaar zijn in het fraaie landschap van Gijzenrooi. Oude waterlopen, een versterkt woonhuis met slotgracht en oude kwelkoppen zijn voorbeelden die de moderne tijd hebben overleefd. Oorzaak: in Gijzenrooi heeft geen ruilverkaveling heeft plaatsgevonden.

Behouden erfgoed dankzij Kees Menken
Dat Gijzenrooi nog als natuurgebied bestaat, is dankzij de tomeloze inzet van Kees Menken voor het behoud van dit unieke middeleeuwse landschap. Hij heeft voorkomen dat het onder een laag asfalt verdween en in een industrieterrein veranderde. Gijzenrooi is nog steeds een kleine natuurparel met een diversiteit aan biotopen (leefomstandigheden) en daarmee een goed leefgebied voor allerlei kleine dieren. Daaronder zijn maar liefst negen soorten amfibieën en reptielen. Dergelijke rijke, kleinschalige landschappen komen nog maar sporadisch voor in ons zwaar verkavelde land. We zijn Kees Menken dus veel dank verschuldigd!

Corona en informatie
IVN verwacht van deelnemers dat ze de coronamaatregelen in acht nemen. Het verdient aanbeveling waterdichte schoenen te dragen tijdens de excursie. Alleen bij erg slecht weer gaat de excursie niet door. Inlichtingen bij Tinus de Gouw, tel: 06 1214 1901.

IVN Geldrop betrekt al vijftig jaar mensen bij de natuur via veel activiteiten, bijna alle gratis aangeboden. Ook duurzaamheid staat vol in de aandacht. Wie nog meer natuur wil beleven, of IVN wil steunen, kan lid worden door aanmelding via de website http://www.ivn.nl/geldrop of een mailtje naar ivngeldrop@gmail.com. IVN Geldrop is ook op facebook.