Rielloop en Kleine Dommel van start

Meer informatie is te vinden op de website www.dommel.nl/rielloop

De Rielloop stroomt van de Strabrechtse Heide naar de Kleine Dommel in Heeze. Het gebied waarin de Rielloop ligt is van oudsher een moeras, met veel afwisseling in planten en dieren. Eind jaren ‘40 werd het moeras omgezet naar grasland voor de landbouw. Samen met Brabants Landschap neemt Waterschap De Dommel maatregelen waardoor er in het beekdal weer een moeras kan ontstaan. In de Rielloop zelf zijn ook maatregelen nodig. De beek heeft weinig afwisseling in de stroomsnelheid van het water en mist beplanting in de beek en langs de oever. Tijdens dit project wordt ook het laatste staartje van het project de Kleine Dommel Heeze afgerond. De aanpassingen bij de Rielloop zijn nodig om de maatregelen die in 2017 zijn uitgevoerd helemaal te laten werken. De werkzaamheden zijn voor het eind van het jaar afgerond.

Rielloop en omgeving
Bij de Rielloop pakt het waterschap een gebied van 13 hectare aan. De aannemer graaft de voedselrijke bovenste grondlaag 20 tot 40 cm af. Het maaiveld ligt daarna dichter bij het grondwater. Door de nattere grond, waar minder voedingsstoffen in zitten, kan het Grote Zeggenmoeras ontstaan. In de Rielloop komen aan de zijkanten van het water boomstobben te liggen. Het water zal daar omheen kabbelen, waardoor er verschillende stroomsnelheden ontstaan. Vissen en andere waterdieren gebruiken de boomstobben als schuilplaats. Op verschillende plekken langs de Rielloop plant het waterschap elzen voor meer schaduw in en rondom de beek.

Restpunten Kleine Dommel Heeze
In 2017 is er hard gewerkt aan de Kleine Dommel in Heeze tussen de weg Rul en de A67. Er werden bochten (meanders) gegraven zodat de rechte beek weer kan gaan kronkelen. Deze meanders zijn nog niet allemaal aangesloten en de rechte Kleine Dommel ligt er gedeeltelijk nog. Dit rondt het waterschap samen met de werkzaamheden bij de Rielloop af. De grond die vrijkomt wordt gebruikt om een deel van de rechte Kleine Dommel te dempen. Er komen nog een aantal meanders bij zodat de Kleine Dommel straks weer door het landschap kronkelt.

Afvoer grond
Het project is volgens planning voor 2022 afgerond. In deze periode voert de aannemer de vrijkomende grond af. De overlast wordt beperkt door een transportroute te kiezen waarbij de vrachtwagens elkaar zo min mogelijk passeren. Voor fietsers is een omleidingsroute aangegeven. De vrachtwagens rijden via de Geldropseweg, Rulselaan, De Rul en het zandpad naar het projectgebied toe. Op de terugweg rijden ze via het zandpad, De Rul en de Zegge. Afgelopen zomer is hier afstemming over geweest met omwonenden tijdens een digitale informatieavond.

Samenwerking en financiering
Waterschap De Dommel werkt samen met Brabants Landschap, Staatsbosbeheer en de gemeente Heeze-Leende aan het project Rielloop en restpunten Kleine Dommel. Dit project komt mede tot stand door financiële steun van de provincie Noord-Brabant.