Geldrop-Mierlo lijdt dubbel onder wooncrisis

Er is een overal in Nederland een wooncrisis gaande, maar in Geldrop-Mierlo is die zwaarder dan gemiddeld. Keuzes die in de lokale politiek gemaakt zijn, zorgen ervoor dat de beschikbaarheid van betaalbare woningen in onze gemeente in grotere mate is verslechterd dan op andere plekken in het land. Hoe komt dat? Er zijn twee zaken aan de hand.

Allereerst heeft lokaal beleid ertoe geleid dat er de afgelopen jaren geen betaalbare woningen zijn gebouwd. Gemeenten als Best, Veldhoven en Valkenswaard bouwden de afgelopen jaren rond de 50 à 100 betaalbare woningen per jaar. De gemeente Geldrop-Mierlo was van mening dat er al genoeg betaalbare huizen in de gemeente waren en koos ervoor om dure woningen te bouwen. Dit zijn politieke keuzes, waar de inwoners nu de dupe van zijn. Wil je een sociaal huurhuis in Geldrop? De wachtlijst kan zomaar uit 1.500 mensen bestaan. In Mierlo is het niet veel anders, daar lopen de lijsten op tot over de 500 gegadigden.

Daarnaast is er de landelijke trend. Tientallen jaren rechts beleid in Den Haag hebben ervoor gezorgd dat het recht op wonen nu sterker dan ooit is overgeleverd aan ‘marktwerking’. De woningmarkt is een jungle geworden van huisjesmelkers, grondinvesteerders, particuliere verhuurders, beleggers en dure projectontwikkelaars. Een groepje mensen verdient handen vol geld en wie is de dupe? Mensen die gewoon een lekker thuis willen vinden; een woning die bij ons past. Met andere woorden, wij allemaal.

Er is steeds meer aandacht voor het probleem, want voor een doorsnee gezin is het niet meer mogelijk om een betaalbare woning te vinden. Als je alleenstaand bent is het probleem nog veel groter. Duidelijk is dat zo niet meer langer kan. Daarom wordt de roep om actie steeds groter. Op 12 september aanstaande wordt het “Woonprotest” georganiseerd.

Het zou een goede zaak zijn als ook in Geldrop-Mierlo een luider protest klinkt tegen de wooncrisis. De komende jaren worden hier veel huizen gebouwd, maar of ze écht betaalbaar worden is maar de vraag. De wethouder Wonen in Geldrop-Mierlo vindt dat 1.000 euro huur per maand al betaalbaar is, “want dat zijn de regels uit Den Haag”. Dat moet anders. Hoe kunnen we dat veranderen? Door een tegengeluid te laten klinken en door ervoor te zorgen dat er lokaal betere politieke keuzes gemaakt worden. Wil je meewerken aan die verandering, blijf dan niet aan de zijlijn staan en meld je aan voor de Denktank Goed Wonen in Geldrop-Mierlo. Een frisse wind door de gemeentepolitiek is de enige manier om betaalbaar wonen een speerpunt te maken.

Om lid te worden van de Denktank Goed Wonen in Geldrop-Mierlo kan je je aanmelden op https://geldropmierlo.pvda.nl/