Afkoppelen regenwater steeds belangrijker

Nieuws van de gemeente

Helaas hebben we de afgelopen weken weer kunnen zien dat het klimaat steeds grilliger wordt. Alleen samen kunnen we onze omgeving beter bestand maken tegen de steeds vaker voorkomende hoosbuien en langdurige droge en hete periodes. Dit kan onder meer door het afkoppelen van regenwater. Wat dit is en hoe u kunt helpen, leest u hieronder. U hoeft dit niet geheel op eigen kosten te doen. Bent u eigenaar van een minimaal twee jaar oude woning of (bedrijfs)pand in de gemeente Geldrop-Mierlo en wilt u bijdragen aan een duurzamere omgeving? Dan is het mogelijk om dit met gemeentelijke subsidie te doen. Kijk voor alle mogelijkheden op deze pagina.

Waarom zelf regenwater opvangen?
Door verandering van het klimaat krijgen we steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden. Lange periodes van droogte, gevolgd door hevige regenbuien. Bij veel huizen stroomt regenwater direct van het dak en terras naar het openbare riool. Dat gebeurt via regenpijpen en putjes. Het riool voert dit water samen met huishoudelijk afvalwater af naar de rioolwaterzuivering. Dat is zonde, want regenwater is relatief schoon en hoeft niet gezuiverd te worden. Bovendien kan de rioolwaterzuivering en ons rioolstelsel bij hevige regenval de grote hoeveelheid water niet verwerken. Met als gevolg dat het vuile water ongezuiverd in de Kleine Dommel of op straat belandt of dat het gemengde water op straat blijft staan.

Om het riool te ontlasten kunt u het regenwater dat op uw terrein valt op een andere manier benutten of laten infiltreren in de bodem. Dat is goed voor de riolering, maar ook voor de natuur! Hiervoor moet u de regenpijpen afkoppelen van de riolering.

Afkoppelen van de riolering
Het aanpassen van de regenwaterafvoer, zodat deze niet of slechts heel beperkt op de riolering loost, noemen we ook wel afkoppelen. Een makkelijke manier om af te koppelen is om uw regenpijp door te zagen. Maar, daarmee bent u er nog niet. Het regenwater moet vervolgens opgevangen worden, zodat het voor iets anders benut kan worden of langzaam in de grond kan wegtrekken. Alleen zo wordt de riolering ook daadwerkelijk ontlast. Het opvangen van het afgekoppelde regenwater kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door:

  • een infiltratievoorziening; Dit is een voorziening waarin u regenwater tijdelijk kunt vasthouden, voordat het langzaam in de grond wegzakt. U kunt hierbij denken aan een lagergelegen oppervlakte in de tuin, een greppel of infiltratiekratten. Let hierbij op dat de ondergrond goed infiltreert en zorg altijd voor een overloopmogelijkheid die niet voor overlast zorgt.
  • een regenwatervijver; Zorg ook hier dat bij een regenbui voldoende water opgevangen kan worden, voordat de vijver overloopt naar een sloot of in het uiterste geval naar de riolering.
  • het plaatsen van een regenton; Let wel, een regenton heeft niet voldoende capaciteit om al het regenwater op te vangen. Het plaatsen van enkel een regenton als waterbergingsvoorziening, is onvoldoende voor subsidie. Zorg daarom altijd voor een aanvullende voorziening en overstort mogelijkheid, zoals een lagergelegen oppervlakte in de tuin, infiltratiekrat of grindkoffer.