Aardgas vrij wonen

Tijdens een on-line vergadering vertelde de gemeente vorige week over de plannen om de Coevering rond 2030 aardgas vrij te maken. De Coevering is namelijk, tezamen met een wijk in Mierlo, uitgekozen als een kansrijke buurt om te beginnen. De andere wijken volgen dan uiterlijk tegen 2050. Veel concrete informatie was helaas nog niet voor handen. Dat riep meteen veel vragen op bij de deelnemers. Wie heeft er goede informatie, wat is er mogelijk, en voornamelijk WAT GAAT DAT KOSTEN, en is er subsidie van de gemeente? Vele vragen en eigenlijk nog geen echte en concrete antwoorden. Daardoor zijn sommigen zelf al aan de slag gegaan of onderzoeken de mogelijkheden nog. Aan de ene kant is 2030 nog een heel eind weg, aan de andere kant vliegt te tijd voorbij.

In een nieuwsbrief kwamen we de volgende informatie tegen die mogelijk ook interessant voor de Coevering kan zijn:

Nederland bouwt gasnet om tot waterstofnetwerk

Van https://www.zelfenergieproduceren.nl

Het kabinet heeft de GasUnie opdracht gegeven om het gasnetwerk geschikt te maken voor de transport van waterstof. Nederland is daarmee het eerste land ter wereld, dat straks over een echt waterstofnetwerk beschikt. De beslissing van het kabinet is een grote doorbraak binnen de energietransitie.

Nederland koploper waterstof
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius die belast is met klimaatzaken, ziet een belangrijke rol voor CO2-vrije waterstof op weg naar duurzame energie. Ook is het een belangrijke stap om banen te behouden en ons land weer een voorlopers positie te geven. Volgens de VVD-er kan Nederland met wat kleine en kostenefficiënte aanpassingen het huidige gasnetwerk geschikt maken voor waterstof.

Waterstofnetwerk prima mogelijk
Dit blijkt ook uit een recent onderzoek van HyWay27, dat een rapport opstelde in samenwerking met PWC, het ministerie van Economische Zaken, GasUnie en de netbeheerders. Ook eerdere onderzoeken lieten al zien dat het huidige Nederlandse gasnetwerk een uitstekende basis biedt voor een waterstofnetwerk. Nederland heeft met de Noordzee en het bestaande fijnmazige gasnetwerk goud in handen, zo blijkt

Aanpassingen gasnetwerk
De GasUnie krijgt 1,5 miljard euro voor het ombouwen van het gasnet naar een waterstofnetwerk. Dit bedrag wordt gebruikt voor het schoonmaken van de huidige gasleidingen en aanpassen van compressoren die nu gas rondpompen. De Gasunie start al na de zomer met aanpassingen in Groningen en Rotterdam, omdat hier ook al lokaal getest wordt met waterstofdistributie.

Eerst zware industrie, dan huishoudens
In eerste instantie zal de Nederlandse industrie overstappen naar CO2-vrije waterstof. Daarna volgt de rest van Nederland in een vergelijkbare operatie als die in de jaren 60, toen Nederland overstapte van kolen naar aardgas. Het kabinet verwacht binnen 5 jaar de eerste huishoudens aan te sluiten op het nieuwe waterstofnetwerk.

Alleen CO2-vrije waterstof
Nederland wil alleen CO2-vrije waterstof rondpompen in het nieuwe waterstofnetwerk. De huidige en toekomstige windparken op de Noordzee spelen hierbij de belangrijkste rol. In 2030 is hier straks een vermogen van bijna 11 GW aan windenergie gerealiseerd. Daarnaast kan Nederland door haar gunstige ligging en het nieuwe waterstofnetwerk eenvoudig groene waterstof importeren uit andere landen.

Aansluitplicht gasnetwerk
Wat dit betekent voor de aansluitplicht op het gasnetwerk is niet bekend. In 2018 besliste het kabinet juist om nieuwbouwwoningen niet meer verplicht op het huidige gasnetwerk aan te sluiten. Netbeheerders sloten hierdoor significant minder nieuwe woningen aan op het gasnetwerk. In de plaats daarvan werden warmtepompen geïnstalleerd.