Woningen duurzaam verwarmd in Geldrop-Mierlo

Nieuws van de gemeente

Heel Nederland gaat op een andere energiebron koken en het huis verwarmen. We stoppen op termijn met het gebruik van aardgas. We beginnen nu samen met de voorbereidingen. Eerst een plan voor de hele gemeente met een planning van buurten en daarna buurt voor buurt.

Aanmelden
Als u in de Coevering woont of in de Kerkakkers en u heeft geen brief ontvangen, dan kunt u zich alsnog aanmelden voor de digitale informatiebijeenkomst. Ga hiervoor naar deze pagina. Vul daar uw gegevens in onder de knop: Aanmelden informatieavond kansrijke buurten.

Waarom gaan we over op duurzame energie?
Op dit moment gebruiken bijna alle woningen en andere gebouwen in Nederland aardgas voor het verwarmen van ruimten. Dit zorgt voor een flinke CO₂-uitstoot en voor stijging van de temperatuur op de aarde. Dit heeft grote gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan extremer weer, meer hitte en wateroverlast. Daarom is wereldwijd besloten om de CO₂-uitstoot te verminderen.

Wat gaan we doen?
We willen daarom stoppen met het gebruik van aardgas. De gemeente Geldrop-Mierlo start voor 2030 met één of enkele buurten en uiterlijk 2050 is de hele gemeente aardgasvrij. We werken met veel andere partijen samen om een eerste inschatting te maken welke warmtebronnen er mogelijk in plaats van aardgas kunnen komen. Ook dienen huizen geïsoleerd te worden. We maken een planning van de buurten waarmee we starten en welke pas later zijn. Dit komt allemaal te staan in de Transitie Visie Warmte. De verwachting is dat de Transitie Visie Warmte eind 2021 klaar is. U vindt meer over het opstellen van deze visie op deze pagina.

Kansrijke buurten om te starten
Er zijn twee buurten waar wij kansen zien om te starten met aardgasvrij te worden, namelijk Coevering in Geldrop en Kerkakkers in Mierlo. Bij de keuze voor de buurten hebben we bijvoorbeeld gekeken naar alternatieve warmtebronnen in de wijk, de technische staat van woningen en het verwachte draagvlak onder de inwoners. Daarna hebben we de resultaten ook besproken met de partijen waarmee we samen aan de visie werken (woningcorporaties, netbeheerder, waterschap en bewonersorganisaties). Op 20 juli organiseren we een digitale informatiebijeenkomst voor inwoners van Coevering en Mierlo Kerkakkers. We hebben hiervoor inwoners en ondernemers een schriftelijke uitnodiging gestuurd. Met de buurten waar we gaan starten, gaan we vanaf 2022 een uitvoeringsplan maken. Hierin werken we uit welke energiebronnen mogelijk zijn in de wijk, buurt, straat of woning. Ook staat daarin hoe we de overstap gaan uitvoeren.