Burgemeester lovend bij ontvangst jubileumboekje 50-jarig IVN Geldrop

Een kleurrijk boekje ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van IVN Geldrop laat zien dat de natuurvereniging nog springlevend is. De jubileumuitgave kijkt terug en vooruit, beschrijft waar IVN voor staat, presenteert werkgroepen en activiteiten en geeft een impressie van de natuur in en om Geldrop. Burgemeester Van Bree en Wethouder Van Otterdijk namen de eerste exemplaren in ontvangst.

Burgemeester roemt samenwerking
De burgemeester en wethouder (van natuur en milieu) namen met welgemeende felicitaties op 29 april de jubileumuitgave in ontvangst. Ze lieten zich positief uit over de hechte samenwerking tussen gemeente en IVN. In het voorwoord zegt de burgemeester: “IVN bemoeit zich terecht nadrukkelijk met duurzaamheid.” Hij voegt daaraan toe: “De natuur zelf heeft geen stem, maar in IVN Geldrop hebben we een belangrijke belangenbehartiger. Nu al vijftig jaar en hopelijk minstens nog eens 50 jaar.”

Behalve het IVN-bestuur zitten ook de bomenwerkgroep en de Werkgroep Duurzaamheid regelmatig met de gemeente rond de tafel. De duurzaamheidswerkgroep participeert in het Platform Duurzaamheid Geldrop-Mierlo en adviseert onder meer inzake de Nota Duurzaamheid, het groenbeleid en de RES (Regionale Energie Strategie).

Jubileumuitgave blikt terug en vooruit
Om een goed beeld te geven van de activiteiten zijn de coördinatoren van alle werkgroepen geïnterviewd. Opvallend is het belang dat IVN hecht aan het betrekken van de jeugd. Kindermiddagen, het scholenprogramma en Jeugd IVN zijn een groot succes. De Focusgroep Toekomst IVN voorziet een uitgebreidere samenwerking met wijken, jongerengroepen en natuurorganisaties. Via meer buitenactiviteiten wil men het draagvlak voor natuurbescherming vergroten en via praktische informatie duurzaam handelen bevorderen.

Wijze woorden van oprichters
Ook mensen van het eerste uur komen aan het woord. Dankzij hun enthousiasme en visie werd IVN opgericht en al snel tot bloei gebracht. Nog altijd voelen zij zich betrokken. “De natuur moet bewaard blijven in ons aller belang. Door de tegenstrijdige belangen staan we voor grote uitdagingen, maar we moeten die moeite voor de natuur overhebben!” aldus initiatiefneemster en erelid Gerda Birza. Wim Crooijmans, voormalig Hoofd Groenvoorziening en Plantsoenendienst van de gemeente, blijft het belang van bomen benadrukken. “Hou de bomen in ere, kap niet te veel.” Johan Gorter voegt aan hun woorden toe: “We kunnen niet voorzichtig genoeg zijn met de natuur. We moeten inzetten op educatie van de jeugd.”

Jubileumactiviteiten
2021 moest een bijzonder jaar worden voor IVN Geldrop. De geplande jubileumactiviteiten konden door corona tot nu toe niet doorgaan, behalve de natuurfotowedstrijd. Die sluit eind september en levert later een mooie verjaardagskalender op. IVN wil de andere jubileumplannen op een later moment alsnog realiseren. Het jubileumboekje wordt in de eerste helft van mei verspreid onder de leden. Voor verdere informatie over IVN en de fotowedstrijd zie http://www.ivn.nl/Geldrop. Het eerder uitgegeven boekje “8 ommetjes” is herdrukt en dankzij gemeentesubsidie voor slechts € 2,50 te koop bij boekhandel Van Grinsven.