Van het gas af

TIP: start alvast met de woning zo goed mogelijk te isoleren, leg als het kan zonnepanelen op het dak en stap over op elektrisch koken.

Vanavond was er een belangrijke informatiebijeenkomst gepland over de vervanging van aardgas. Natuurlijk was ook het Wijkblad nieuwsgierig naar de plannen. Maar die zijn op dit moment niet erg ver uitgewerkt. Uiterlijk in 2050 moet de hele gemeente van het gas af zijn. Daarom wordt er nu gekeken naar welke wijken (of buurten/straten) het eerst in aanmerking gaan komen. Einde 2021 moet bekend zijn waar men wil gaan beginnen. Dan kunnen de eerste plannen verder uitgewerkt worden om tussen 2025 en 2030 echt van start te gaan. De overige buurten en wijken komen dan tussen 2030 en 2050 aan de beurt.

Waar denkt men aan:

  • Warmtenet: dmv zonnecollectoren, restwarmte, oppervlaktewater van bv Dommel of Eindhovens kanaal.
  • All Electric: vervanging van gas door een warmtepomp per woning op elektriciteit.
  • Groen gas of waterstof: dit is een oplossing voor de langere termijn

Er werden veel vragen gesteld over betaalbaarheid en subsidie mogelijkheden. Belangrijk want iedereen weet de kosten van deze energietransitie. De deelnemers aan deze informatiebijeenkomst hadden vaak al zelf voorbereidingen getroffen in de vorm van isolatie (dubbel glas, spouw, dak- of vloer isolatie.

Nu is het nog oriënteren, gebieden selecteren en plannen maken in de vorm van een wijkuitvoeringsplan. In september moet er een plan in de gemeenteraad liggen. Dan wordt ook duidelijk welke wijken/gebieden het eerst aan de beurt zijn. We gaan deze energietransitie goed volgen de komende tijd.