Literair Café Dommeldal organiseert online, live schrijversbezoek: Manon Uphoff

Sinds de eerste lockdown hebben de Bibliotheken in Nederland direct veel activiteiten verplaatst naar het internet. Daarmee worden zeer veel enthousiaste gebruikers bereikt. Omdat groepsbijeenkomsten nog steeds niet mogelijk zijn en Literair Café Dommeldal het publiek graag de gezellige literaire middagen wil blijven aanbieden is er besloten deze schrijversbezoeken voorlopig online te organiseren. Binnenkort vindt het eerste online, live schrijversbezoek plaats: met Manon Uphoff.

Dit schrijversbezoek is een live webinar, dat je dus thuis vanachter je laptop kunt volgen. Op zondagmiddag 24 januari, van 14.00 tot 15.00 uur, geeft Manon Uphoff een lezing. Na een korte pauze is er van 15.15 tot 16.00 uur uitgebreid de gelegenheid om via de chatfunctie van het webinarprogramma vragen te stellen aan de schrijfster, die direct beantwoord worden.

Aanmelden
Op deze pagina kun je je direct aanmelden: https://bibliotheek.webinargeek.com/online-schrijversbezoek-manon-uphoff. Het webinar is gratis te volgen voor de leden van het Literair Café Dommeldal, maar wel na aanmelding. Niet-leden die het webinar ook graag willen bijwonen, betalen € 10,00 en dienen zich ook eerst aan te melden via de bovenstaande link.

Lees verder

Stuwen blijven hoog in winter vanwege laag grondwater

Waterschap De Dommel houdt tot 1 maart 2021 vele stuwen op stand maximaal om regenwater zo lang mogelijk in het gebied te houden. Vollere sloten en beken helpen om het grondwater aan te vullen. En dat blijft nodig, want na drie droge jaren staat de grondwaterstand op veel plaatsen in het Dommelgebied nog steeds in het rood. Met verzoeken om peilverlaging wordt daarom zeer terughoudend omgegaan. Omdat elke druppel telt.

Zuiniger zijn op regen
In de nattere herfst en winter moet meer regenwater dan we gewend waren via de bodem naar het grondwater kunnen zakken. Minder afvoeren richting de Maas, meer vasthouden in het gebied: dat is de koers voor de komende jaren. De grondwatervoorraad moet weer in balans komen. Als daarbovenop iedereen jaarrond minder grondwater verbruikt dan we aanvullen, groeit de hoeveelheid grondwater. Zo is er ook in een droog voorjaar en zomer meer water beschikbaar. 

Kritisch op verzoeken om peilverlaging
In de winter, vooral in februari en maart, krijgt het waterschap verzoeken om een stuw tijdelijk open te zetten en zo lokaal het waterpeil te verlagen. Hierdoor zakt daar het grondwaterpeil en kunnen agrariërs en telers eerder op hun laagste, nattere percelen om de grond te bewerken. Ook andere bedrijven vragen vanwege werkzaamheden wel om peilverlaging. De keerzijde van peilverlaging is dat het grondwater minder wordt aangevuld.

Waterschapsbestuurder Martijn Tholen: “Eenmaal afgevoerd sloot- en beekwater komt niet meer terug! Daarom is in elk geval tot 1 maart bij ons het uitgangspunt een “Nee, tenzij” op deze verzoeken om peilverlaging. We realiseren ons dat het dilemma’s oplevert. Maar het is nodig.”

Covid-19 lockdown

De eerste week van 2021 en Nederland zit in een Covid-19 lockdown. Alleen de essentiële winkels zijn open, het centrum vrij leeg omdat veel winkels en restaurants gedwongen gesloten zijn. Veel gaat tegenwoordig on-line. Maaltijden, koffie en zelfs soep mag alleen afgehaald worden. Je mag spullen voor reparatie brengen maar nergens gezellig winkelen. Alleen rondom de supermarkten is het nog druk. Een rondje Centrum met de camera. Bekijk de foto’s.

Herinrichting Mierloseweg

Maandag 4 januari 2021 is er gestart met de gedeeltelijke herinrichting van de Mierloseweg. Het gaat om het gedeelte vanaf het kruispunt Mierloseweg/Johan Peijnenburgweg tot en met het kruispunt Mierloseweg/Nuenenseweg. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de asfaltrijbaan, fietspaden en de kruispunten met de Peijnenburgweg en de Nuenenseweg. Op het kruispunt Johan Peijnenburgweg/Mierloseweg wordt de verkeersregelinstallatie (VRI) vervangen door een nieuwe installatie. Op het kruispunt Mierloseweg/Nuenenseweg wordt een nieuwe verkeersregelinstallatie (VRI) geplaatst. Ook worden er 20 nieuwe bomen geplaatst en de plantsoenen vernieuwd. De werkzaamheden duren 19 weken duren, tot half mei. De uitvoering is gesplitst in 2 werkvakken. Bekijk de foto’s.

Wintersfeer Geldrop

Dit jaar geen schaatsbaan, geen druk en vol centrum. Maar wel een prachtig verlicht centrum. Op oudejaarsavond was het druk in het centrum met het afhalen. Auto’s reden af en aan. Met een beetje geduld is het toch gelukt om een bijna leeg centrum op de foto te zetten. Volgend jaar mogen we hopelijk weer genieten van een gezellige schaatsbaan met alle drukte er om heen. Bekijk de foto-serie.