Beleidsvisie Geldrop-Mierlo over grootschalige Zonneparken

Van de website van Coevering 50

De opgave voor opwekking van duurzame energie is dusdanig groot dat er in Geldrop-Mierlo naast zonnepanelen op daken ook grootschalige grondgebonden zonneparken en windenergie nodig zijn. Deze beleidsvisie vormt een afwegingskader om initiatieven voor grootschalige zonneparken en windmolens in de gemeente te toetsen. In een gemeentelijk stuk over eventuele toekomstige grootschalige energieprojecten lees ik dat men ook denkt aan zonnepanelen op het landbouwstuk tussen het einde van de Mackenziestraat en de  A67.

Uit de ervaring met geluidmetingen werd in 2019 duidelijk dat als er een glad oppervlak is tussen de snelweg en bebouwing de demping van het geluid veel minder is dan dat dat bv een bos is.  (Hetgeen bleek tussen de A67 en het meetpunt Legolas 31, hier ligt een visvijver ). Het is heel goed mogelijk dat door plaatsing van zonnepanelen deze geluid-demping sterk beïnvloed wordt. 

Coevering 50 moet van de Gemeente eisen dat akoestisch onderzoek hiernaar gedaan wordt alvorens vergunning gegeven wordt voor installatie van een dergelijk zonnepark.