Venherstel voor meer water in de natuur

Brabants Landschap werkt aan venherstel van het Slootjesven en Meerlomeer. Het doel is om meer water in de vennen te krijgen en vast te houden. Er zijn verschillende fasen in het werk:

 • Greppels en sloten dempen,
 • venoevers plaggen,
 • slib verwijderen op de venbodem,
 • vergraste vegetatie weghalen,
 • voedingsstoffen terugbrengen met steenmeel,
 • bomen en struiken planten.

Wat wordt er precies gedaan?

 1. Greppels worden hier en de gagelstruiken worden terug geplant.
 2. Greppels worden hier gedempt, zodat er een nieuwe venbodem ontstaat.
 3. Afvoersloten worden gedempt, zodat water het ven niet uit stroomt.
 4. De venoever wordt afgeplagd, zodat oeverplanten een kans krijgen.
 5. De graspollen worden ‘gechopperd’, zodat heide en hoogveenvegataties zich kunnen ontwikkelen.
 6. De dikke, voedselrijke sliblaag wordt uit het ven verwijderd. zodat grondwater het beter kan voeden en er een meer voedselarmer ven ontstaat.
 7. In de halfopen bosranden worden struiken ingeplant, zodat er een overgang van het open ven naar het bos ontstaat.
 8. In de laagste delen van het bos worden greppels gedempt en loofbomen ingeplant, zodat regenwater hier beter in de grond kan wegzakken, zodat het als grondwater naar het ven kan stromen.
 9. In de hoogste delen van het bos worden loofbomen ingeplant die bijdragen aan een betere bodemontwikkeling. Een gezondere bodem zorgt voor een vitaler bos en houdt beter vocht vast, zodat het bos als “spons” fungeert en het grondwater kan aanvullen.