Chopperen van de Strabrechtse heide

Langs het fietspad Geldrop-Mierlo door de Strabrechtse Heide liggen grote hopen gras. Waar zouden zouden die vandaan komen? Vandaag even op onderzoek uitgeweest.

Chopperen is een soort tussenvorm van maaien en plaggen. Bij plaggen wordt de hele plantengroei en dus ook de bovenste laag van de bodem verwijderd. Bij het chopperen wordt een stuk grond gemaaid en tegelijkertijd een gedeelte (enkele centimeters) van de humuslaag verwijderd.

Dit heeft als resultaat een kale bodem met een humuslaagje variërend van nul tot enkele centimeters dikte. De wortels blijven bij het chopperen grotendeels onaangetast, waardoor nieuwe heidevegetatie zich weer kan ontwikkelen. Ook blijven bij deze werkwijze mineralen en heidezaden grotendeels in de bodem zitten. Hierdoor krijgt jonge heide ruimte om te groeien.