Er heerst een wooncrisis, zeker ook in onze gemeente Geldrop-Mierlo

Nieuws van de Stichting Huurdersbelangen Geldrop-Mierlo -SHGM

Wachttijden voor een sociale huurwoning zijn veel te lang en de huurprijzen in de vrije sector zijn onbetaalbaar. Er is een groot tekort aan betaalbare huurwoningen ontstaan. Iedereen heeft het recht op een veilig, warm, ruim genoeg of betaalbaar huis. Er zijn ook Nederlanders die nu vast zitten in hun te dure en ongemakkelijke huis, zeker als ze nu zonder werk zijn.

Door de verhuurdersheffing moeten woningcorporaties sociale huurwoningen verkopen, kunnen ze te weinig nieuwe huurwoningen bouwen, kunnen ze moeilijk verduurzamen en zijn de huurprijzen veel te fors gestegen. Gemeenten staan machteloos tegenover de woekerprijzen in de vrije huursector zolang de landelijke overheid ingrijpen niet mogelijk maakt.

Daarom roepen wij gemeente op om zich uit te spreken voor landelijk Woonbeleid waarbij de wooncrisis wél kan worden aangepakt. Zorg dat we eindelijk werk kunnen maken van voldoende betaalbare huurwoningen voor iedereen. Als huurdersorganisatie ondersteunen we deze actie van harte. Want er moet iets gebeuren! Dat kunt u als huurder ook doen door deze actie te ondertekenen. Ga naar de actie.

Dankjewel en veel groeten,

Jos van Breemen, voorzitter van Stichting Huurdersbelangen Geldrop-Mierlo -SHGM
Frans van Grunsven Secretaris van Stichting Huurdersbelangen Geldrop-Mierlo

Eventuele vragen: via email: shg-m@hotmail.com; tel 0492 662300