Werkzaamheden Soerendonks Goor

Het Soerendonks Goor is een paradijs voor watervogels. Met name tijdens de vogeltrek in het voor- en najaar zijn er verschillende soorten watervogels te zien. Er ligt momenteel achter een kade aan de zuidzijde een lange smalle waterplas, die gevoed wordt door uit het zuiden toestromend grondwater. De kade voorkomt een menging van het vanuit het zuiden toestromende grondwater met het voedselrijke water in de plas. Deze randzone van de plas kwalificeert zich als een zwak gebufferd ven, wat wil zeggen dat er voedselarm en helder water in voorkomt.

Lees verder

Verlenging onttrekkingsverboden uit beken in Dommelgebied

Op deze druilerige oktoberdagen lijkt de droogte voorbij, maar schijn bedriegt. Het Dommelgebied kampt nog steeds met een fiks neerslagtekort en ook onder de grond staat het grondwaterpeil op de meeste plaatsen nog ‘in het rood’. Serieus werk maken van water vasthouden in het gebied blijft noodzakelijk. Daarom verlengt Waterschap De Dommel het halfjaarverbod voor onttrekking uit Beerze, Reusel en Nete. Elke druppel telt, ook in de herfst en winter.

Lees verder

Mondkapjes

Mondkapjes worden sinds deze week dringend geadviseerd in de openbare ruimte. Ze zijn nog niet verplicht en dat zie je ook terug in de winkel van Winkelcentrum Coevering, “de consument is vrij in haar keuze”. Hier en daar zie je intussen al winkelende mensen met een mondkapje, maar ook het personeel werkt nog gewoon zonder. We zijn benieuwd hoe het beeld er over een paar weken uit ziet.