Wijkcentrum De Dreef

Beste bezoeker van wijkgebouw de dreef,

Na overleg met de gemeente, mag het wijkgebouw open blijven voor haar activiteiten. Tijdens de activiteiten worden er echter geen dranken geserveerd, dit geldt ook voor koffie en thee. Dit houdt dus in dat de bar gesloten blijft, met een geldingsduur van 4 weken, vanaf 14 oktober 2020. Ook is het niet toegestaan om meegenomen dranken in het Wijkcentrum te nuttigen.

Tijdens de bezoektijden van het dagelijkse koffie uurtje, tussen 10.00 en 11.00 uur bent u welkom voor het lezen van een krantje en uw dagelijkse sociale contacten. Echter zal er dan geen koffie en of thee geserveerd worden. De reserveringsplicht, die opgelegd is door de regering blijft van kracht en zal ook strikt gehandhaafd worden.

Maximale bezoekers per ruimte:
Er mogen maximaal 30 personen worden toegelaten in de grote zaal, de 1.5 meter regel blijft van kracht. Voor de overige zalen en ruimtes, is het maximale bezoeker strikt gebonden aan de 1.5 meter regel.

Mondkapjesplicht:
Vanaf 14 oktober 2020, geldt een mondkapjes plicht. Dit houdt echter in zodra u op uw zitplaats zit, hoeft u geen mondkapje te dragen, maar verplaatst u zich binnen het gebouw, voor bijvoorbeeld een toiletbezoek, of bij het binnenkomen en het verlaten van het gebouw bent u verplicht tot het dragen van een mondkapje. Op diverse plaatsen binnen het wijkcentrum wordt u geattendeerd door middel van flyers tot het dragen van een mondkapje.

Aanmeldingsplicht en registratie voor vrijwilligers:
Voor elke vrijwilliger telt, dat u zich dient aan te melden, en te registreren, voor welke activiteit u aanwezig bent binnen het gebouw. Het zomaar binnen lopen is i.v.m Corona regels niet toegestaan.

Aanmelden via email: Reserveringen@wijkcentrumdedreef.nl of telefoon 040-2856844. Geef duidelijk aan voor welke activiteit u wenst te komen. Het is wenselijk om u zo vroeg mogelijk aanmelden. De toegang tot het gebouw is maximaal 10 minuten voor aanvang van een activiteit. U dient de aanwijzingen van het dienst doende personeel op te volgen.

Wij vragen u vriendelijk om rekening met elkaar te houden en de gepaste afstand in acht te nemen. En rekenen op uw  medewerking en begrip.

We hopen dat u zich ondanks deze regelgeving zich welkom voelt in in ons wijkcentrum en hopen u graag te ontmoeten.

Wijkcentrum De Dreef