Sluit Geldrop-Mierlo zich aan bij landelijk zorg-verzet?

De fractie van PvdA Geldrop-Mierlo riep afgelopen week de gemeenteraad op zich aan te sluiten bij het landelijk initiatief ‘Raden in Verzet’, dat in juli 2020 ontstond toen de raad van Zoetermeer unaniem besloot dat het zo niet langer meer kon met bezuinigingen.

Tijdens de presentatie van de begroting van Geldrop-Mierlo kwam de lokale PvdA met deze oproep. Duidelijk is dat de financiële situatie van de gemeente niet bepaald rooskleurig is. De kosten zijn moeilijk in de hand te houden en de spaarpotjes raken leeg.

De belangrijkste reden van de tekorten is de zorg. De gemeente organiseert WMO, jeugdzorg en arbeidsparticipatie maar krijgt daarvoor te weinig geld vanuit Den Haag. Geldrop-Mierlo is daarin niet uniek, bijna alle gemeenten lopen tegen dit probleem aan.

De organisatie van ‘Raden in Verzet’ heeft als doel om Den Haag zover te krijgen dat gemeenten  structureel genoeg geld krijgen om de gemeentelijke zorgtaken goed uit te voeren. Dit initiatief kreeg onlangs veel steun voor een voorstel om via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onderhandelingen te starten. ‘Raden in Verzet’ is continue op zoek naar draagvlak van zoveel mogelijk gemeenteraden in het land, want tot op heden heeft Den Haag nog geen toezeggingen gedaan.

PvdA-fractievoorzitter Richard van de Burgt reageerde: “Het gemeentebestuur van Geldrop-Mierlo werkt hard aan passende bezuinigingen en heeft daarbij enkele goede creatieve oplossingen gevonden. Maar we zijn er nog lang niet. De kans is groot dat de zorg aan onze inwoners in kwaliteit achteruit holt. Dat willen we niet. De doelstelling die Den Haag hier heeft neergelegd klopt gewoon niet. Die moet van tafel. Dat kan alleen door een luide stem te laten horen. ‘Raden in Verzet’ is daar hét platform voor. Het wordt tijd dat we ons daar duidelijk aan verbinden.”

Of de partijen in de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo de oproep van de PvdA steunen gaat tijdens de verdere begrotingsbehandeling blijken.