Vrije sector huurders in actie voor eerlijke huurprijs

De Federatie van Huurders in de Commerciële Sector roept de Tweede Kamer met een petitie op om, tijdens de Coronacrisis, te zorgen voor eerlijke en betaalbare huurprijzen in de vrije sector. Huurders en woningzoekenden kunnen de petitie vanaf vandaag ondertekenen.

De volledige petitie is te vinden op: https://eerlijkehuren.petities.nl

‘Elk moreel kompas ontbreekt bij verhuurders’ zegt Wisso Wissing van de Federatie. ‘Zelfs tijdens de Coronacrisis worden de huren verhoogd terwijl veel huurders hun inkomen zien dalen. Wij willen dat de politiek maatregelen neemt om huurverhogingen te stoppen, huurverlaging mogelijk te maken en maatregelen te nemen die het woonrecht boven de marktwerking plaatsen.’

De Woonbond steunt de actie van de Federatie van huurders in de Commerciële sector. Woonbonddirecteur Paulus Jansen: ‘De gigantische huurprijzen in de vrije sector zijn voor velen onbetaalbaar. Daar moet echt iets aan gebeuren.’

De Federatie pleit voor het verlagen van huurprijzen bij huurders die te veel van hun inkomen kwijt zijn aan huur en het beperken van de jaarlijkse huurverhoging tot inflatie. Nu geldt er in de vrije sector geen wettelijke beperking voor de jaarlijkse huurverhoging, die dan ook vaak erg hoog is.

De Federatie bestaat uit huurdersverenigingen en bewonerscommissies van woningen uit de commerciële sector in Nederland en is aangesloten bij de Woonbond.