Wat zoemt er in jouw achtertuin?

Nationale Bijentelling en gratis bloemzaad voor wilde bijen

Op 18 en 19 april is de derde Nationale Bijentelling. Hoe meer we over wilde bijen weten, hoe beter wij ze kunnen helpen. Meedoen is makkelijk, ook als je niet zoveel van bijen weet. De website van Nederland Zoemt biedt alle nodige hulp. Ook met bloemen help je bijen. Gratis bloemzaadjes van wilde bloemen vraag je aan via kro-ncrv.nl/beefriendly.

Waarom bijen tellen?
De helft van alle bijensoorten is bedreigd. De achteruitgang van bijen heeft grote gevolgen, ook voor onze voedselvoorziening. 80% van de eetbare gewassen is namelijk afhankelijk van bestuiving. Oorzaken van de achteruitgang zijn de intensieve landbouwmethoden, gebruik van bestrijdingsmiddelen, verstedelijking en ons groenbeheer. Bijen houden niet van een glad gemaaid plantsoen en versteende tuinen!

Meedoen is makkelijk. Download het bijengidsje
Ook als je niet zoveel van bijen weet kun je meedoen. De webpagina www.nederlandzoemt.nl/doe-mee/bijentelling neemt je stap voor stap mee bij het herkennen van de 20 bijensoorten die je 18 en 19 april in je tuin kunt tegenkomen. Je vindt er alle informatie die je nodig hebt, inclusief instructievideo. Een telformulier en een bijengidsje kun je daar downloaden.  

Hoe werkt de Bijentelling?
Tel op 18 of 19 april een halfuur de bijen in jouw tuin of op je balkon. Doe dit op een zonnig of in ieder geval droog moment. Loop rustig één rondje door je tuin heen en noteer alle soorten en aantallen die je ziet. Download het Telformulier voor een overzicht van de bijensoorten.

Uitgeteld? Voer jouw resultaten vanaf 18 april in op de website via de knop bovenaan de pagina. (Die is nu nog niet zichtbaar).

Bijvriendelijke tuin
De wilde bijen, waartoe ook de hommels behoren, hebben meer voedsel- en nestgelegenheid nodig. Iedereen kan daarbij helpen, bijvoorbeeld met een bijenhotel en door de tuin geen herfstbeurt te geven. Bijen houden van dode stengels en een beetje rommel. Door wat minder maaien komen wilde bloemen in je gazon tot bloei, zoals meizoentjes en ereprijs. Bijen willen het jaarrond bloeiende en stuifmeelrijke wilde en vaste planten. Plaats in de border bijvoorbeeld (liefst biologisch geteelde) lavendel, kruiden, zonnehoed, hemelsleutel en herfstasters. In de winter bloeien heesters als winterjasmijn en Viburnum Tinus. Op https://bijenplanten.ontwikkelcentrum.nl/plant/zoeken/pagina/1 staan nog veel meer geschikte bijenplanten. Tot slot: pas op met verdelgingsmiddelen tegen onkruid, mieren en andere beestjes. Je veroorzaakt meer schade dan je wilt!

Gratis bloemzaad van Bee Friendly!
We kunnen dus samen het leefgebied van de wilde bij vergroten. Vraag via kro-ncrv.nl/beefriendly een gratis zaadzakje aan met wilde bloemzaadjes. Eén zakje is al voldoende voor 2,5 m² grond in de tuin, op het balkon of een braakliggend perceeltje.

De actie ‘Bee Friendly!’ is een initiatief van KRO-NCRV, gesteund door IVN. Zij wensen dat wilde bijen een beschermde status krijgen. Wil je meer weten over de actie en wat jij nog meer kunt doen voor de wilde bij? Ga dan naar kro-ncrv.nl/beefriendly. Samen zetten wij heel Nederland in bloei!