Noodposten alleen toegankelijk op afspraak!

De corona crisis heeft helaas grote invloed op het leven van u, uw naasten en vele anderen. Ook voor de zorgverleners zijn het lastige en onzekere tijden. We proberen er daarom samen met onze zorgpartners en apotheken alles aan te doen om deze crisis te beteugelen. De samenwerking tussen alle betrokken (zorg)partijen is uitstekend. Zo stellen we in Geldrop een aantal kleedkamers van Sporthal De Coevering (Winkelcentrum 32, Geldrop ) beschikbaar als noodpost voor de huisartsen in Geldrop. In Mierlo is een apart toegankelijke noodpost ingericht grenzend aan het huisartsencentrum Mierlo aan de Heer van Scherpenzeelweg 11 in Mierlo.

Aanpak
Via dit artikel informeren de huisartsen in Geldrop-Mierlo u over hun gezamenlijke aanpak van het Corona virus. De werkwijze van de huisartsen uit beide kernen is hetzelfde.

  • Was uw handen regelmatig met water en zeep.
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.
  • Geen handen schudden.
  • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar.
  • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
  • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en houd ook dan afstand tot elkaar.

RIVM richtlijnen
Natuurlijk volgen en ondersteunen de huisartsen alle landelijke maatregelen en roepen zij  u op om u te houden aan de adviezen van het RIVM  (www.RIVM.nl).

Voor alle duidelijkheid. Dit zijn de belangrijkste maatregelen die u zelf kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen: