Gratis belastingspreekuren in de Bieb Geldrop

Bibliotheek Dommeldal organiseert in maart in de vestiging Geldrop een belastingspreekuur. Bezoekers krijgen dan gelegenheid om zich te laten informeren over de belastingaangifte, over huur- en zorg toeslag.  Tijdens een vrijblijvend inloopspreekuur beantwoorden vrijwillig adviseurs van de PVGE alle vragen zo volledig mogelijk, zodat u verder kunt met de aangifte. Op elke vraag proberen ze samen met de bezoeker een antwoord te vinden. In een rustige ruimte, zodat privacy gewaarborgd is.

Deze service is bedoeld voor iedereen met een maximaal verzamelinkomen van € 35.000,00 voor alleenstaanden en € 50.000,00 voor gehuwden/samenwonenden. Het gaat hier uitsluitend om een eenvoudige aangifte, dat wil zeggen: u heeft een salaris, of AOW met eventueel een pensioen. Maar geen inkomsten uit een bijvoorbeeld een onderneming of een BV.

Gratis binnenlopen
Het inloopspreekuur is bedoeld voor vragen en advies en is gratis toegankelijk. Daarna vult de bezoeker zelf thuis het belastingformulier in.

Welkom in de Bibliotheek in Geldrop, Heuvel 94, 2e etage, in het Taalhuis, op donderdag 5 maart, tussen 14.00-16.00uur.