Boswerkzaamheden in De Kempen


Staatsbosbeheer start in januari met boswerkzaamheden in boswachterij De Kempen ten westen van de Cartierheide. Het zagen vindt plaats met oogstmachines en neemt een aantal weken in beslag. Plaatselijk kunnen de werkzaamheden voor overlast zorgen, doordat paden minder goed begaanbaar zijn. Het bos is van te voren zorgvuldig door boswachters geïnventariseerd op nesten, mierenhopen en nestholtes volgens de regels van Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer. Ook tijdens de houtoogst wordt hierop gelet.

Publiekswandeling
Zondag 4 januari om 14 uur start bij de parkeerplaats van Staatsbosbeheer aan De Pals te Bladel een wandeling voor publiek. Onder leiding van de boswachters wordt het bos bezocht waar de werkzaamheden plaats vinden. Er wordt uitleg gegeven over duurzaam bosbeheer en het werk van Staatsbosbeheer. Aanmelden voor de publiekswandeling is niet nodig en duurt 2 uur. U bent van harte welkom, ook met aangelijnde hond.

Duurzaam bosbeheer
Bij dunning worden er bomen weggehaald om de anderen meer ruimte te geven om goed verder te groeien. Bij verjonging worden grotere open plekken gemaakt. Soms planten we daar nieuwe bomen, maar meestal valt er voldoende zaad op de bodem dat spontaan kan ontkiemen. Dat heet natuurlijke verjonging. Voor kwaliteitshout treffen wij regelmatig maatregelen in het bos. Rechte bomen zijn bijvoorbeeld het meest geschikt om planken en balken van te zagen. De opbrengst van de houtverkoop wordt gebruikt voor het beheer van alle natuurgebieden van Staatsbosbeheer. Bos blijft bos.

Werkzaamheden
Staatsbosbeheer is jaarrond aan het werk in het bos. Van het zetten van stippen, het inventariseren van de dieren, tot de houtoogst zelf met machines. Er wordt steeds zorgvuldig afgewogen welke bomen geoogst worden. De bospaden kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn. Deze paden worden na de houtoogst zo snel mogelijk hersteld. Voor aanvang van de werkzaamheden wordt bekeken of er bijvoorbeeld nesten, mierenhopen en bomen met nestholtes aanwezig zijn in het werkgebied. Ook tijdens de houtoogst wordt hier naar gekeken. We doen dat volgens de richtlijnen van de Gedragscode Bosbeheer. Ook wordt er niet méér geoogst, dan er bijgroeit. De bossen van Staatsbosbeheer zijn FSC®- gecertificeerd.