Excursie Pony-ren Baronie van Cranendonck

Zondag 8 december om 10 uur organiseert Staatsbosbeheer net na Kranenveld 4 te Soerendonk een excursie door de pony-ren Baronie van Cranendonck. Staatsbosbeheer is dit najaar gestart met herstelwerkzaamheden in de pony-ren ten zuiden van het Leenderbos. Het hekwerk is vervangen, poelen worden schoongemaakt, bosranden van grove den worden teruggezet en het open droge- en vochtige heidelandschap wordt hersteld. Na de herstelwerkzaamheden is er meer ruimte voor bloemen en planten zoals de jeneverbes en dop- en struikheide. Markante eiken en vliegdennen blijven gespaard. Ook dieren zoals de nachtzwaluw, boomleeuwerik en knoflookpad liften mee op de herstelmaatregelen.


Lees verder

Glow 2019

Ook dit jaar weer een drukte van jewelste op de route van Glow 2019. En het lijkt wel of het dit jaar minder indrukwekkend en uitgebreid was dan een aantal jaren geleden. Toch een leuke avond doorgebracht in Eindhoven. Koud, maar gelukkig droog en windstil. Met de camera om de nek de hoogtepunten op de foto zonder statief te gebruiken. Een statief gebruiken is best een uitdaging in die drukte. Voor je het weet blijft er iemand achter hangen. Bekijk alle foto’s

Vogelkijkhut Strabrechtse heide

Vlakbij De Plaetse loopt een fiets, wandel- en ruiterpad en is zo voor alle recreanten goed bereikbaar. De vogelkijkhut wordt opgenomen in het educatie programma van Staatsbosbeheer voor kinderen, zodat zij tijdens hun ‘heide expeditie’ een extra natuurbeleving krijgen.

Komend jaar wordt de natuur in de omgeving van de geplande vogelkijkhut hersteld en zal het een vogel hotspot worden tijdens het broed- en trekseizoen door de aanwezigheid van water. Met het oog op duurzaamheid wordt de vogelkijkhut onderhoudsarm gebouwd. Mensen kunnen doneren via www.buitenfonds.nl/spotdevogelopdestrabrechtseheide

Thema avond leegstand

De Partij van de Arbeid Geldrop-Mierlo organiseert op woensdag 27 november een thema avond over de leegstand in het centrum van Geldrop. 

De laatste jaren zien we dat steeds meer winkelpanden in het centrum van Geldrop leeg zijn komen te staan, ondanks de herinrichting van een groot deel van het centrum. Waar komt die leegstand vandaan? Wat kan hier aan gedaan worden? De PvdA Geldrop-Mierlo organiseert een thema avond waarin we deze vragen proberen te beantwoorden.

Samen met drie experts kijken we naar de situatie:

  • Rob van Aken, architect / Ruysdael Ontwikkeling bv
  • Ronald Borrenbergs, makelaar bij RSP Makelaars
  • Richard Pors, eigenaar van Heerenhuys23

Iedereen die interesse heeft, is welkom. 

  • Locatie: Heerenhuys23 in Geldrop
  • Datum: woensdag 27 november
  • Aanvang: 20.00 uur (inloop 19.45 uur)

Waterschap De Dommel past beschermingszones langs grote beken en sloten aan

Waterschap De Dommel heeft voor het onderhoud aan grote beken en sloten soms de grond langs het water nodig. Het waterschap gebruikte hiervoor standaard altijd grond van 5 meter breed. Dit verandert, de manier van onderhoud wordt bepalend voor de breedte die nodig is. Het waterschap kijkt per locatie welke breedte nodig is. Het bestuur heeft op 15 oktober een ontwerp besluit genomen over deze aanpassingen. Deze gelden voor alle 2300 km hoofdwatergangen (A-wateren) in het beheergebied.

Lees verder