Waterschap De Dommel past beschermingszones langs grote beken en sloten aan

Waterschap De Dommel heeft voor het onderhoud aan grote beken en sloten soms de grond langs het water nodig. Het waterschap gebruikte hiervoor standaard altijd grond van 5 meter breed. Dit verandert, de manier van onderhoud wordt bepalend voor de breedte die nodig is. Het waterschap kijkt per locatie welke breedte nodig is. Het bestuur heeft op 15 oktober een ontwerp besluit genomen over deze aanpassingen. Deze gelden voor alle 2300 km hoofdwatergangen (A-wateren) in het beheergebied.

Geen onnodige beperkingen
Het gebruik van de stroken grond, de zogenaamde beschermingszones, door grondeigenaren en  -gebruikers is aan regels gebonden. Zo mogen er geen obstakels op deze grond geplaatst worden, waar het waterschap bij het onderhoud last van heeft. Dit besluit over de beschermingszones zorgt voor minder beperkingen voor grondeigenaren en –gebruikers. Er wordt rekening gehouden met situaties die in het verleden zijn ontstaan. In de nieuwe situatie blijft de beschermingszone altijd gelijk of minder breed dan voorheen.

Beschermingszones op leggerkaart
De aangepaste beschermingszones staan in de legger, een verzameling van tekeningen en documenten waarop het hele beheergebied van het waterschap staat. Dit besluit was reden om de beschermingszones aan te passen op de leggerkaart.

Meer informatie
Het besluit ligt van 11 november tot 23 december 2019 ter inzage. Op www.dommel.nl/legger staat meer informatie. Op deze website staat ook de kaart met de aangepaste beschermingzones, Ook telefonisch kan er informatie worden opgevraagd via 0411- 618 618.