Opschoondag van de ruiter-en menpaden in het Leenderbos en Strabrechtse Heide

Als gezamenlijk initiatief van Staatsbosbeheer, de KNHS, Hippische ondernemers, ruiters en menners organiseren we als gebruikers van de ruiter-en menpaden in het Leenderbos  en de Strabrechtse heide een adopteer je route dag op  zaterdag  9 november a.s. om de aanwezige routes toegankelijk, veilig en mooi te houden. 

Waarom?  
Samen met het paard door de omgeving rijden, dat is toch geweldig? De natuur waarin men dagelijks te paard van kan genieten heeft ook zorg en onderhoud nodig. Terreinbeheerders  kregen tot een paar jaar geleden subsidie van de overheid waarmee vele kilometers aan ruiter-en men paden aangelegd en onderhouden konden worden. Inmiddels is de wijze van subsidiëring voor recreatie in de bos en natuurgebieden veranderd en zijn er nog maar beperkte financiële middelen om deze voorzieningen in stand te houden. Dit betekent dat daar op een andere manier oplossingen voor gevonden moeten worden.  Gebruikers willen hier graag een steentje aan bijdragen. Daarom heeft de KNHS het initiatief  “Adopteer je route” in het leven geroepen. 

Adopteer je route 
Met Adopteer je Route vragen worden ruiters, menners  en ondernemers gevraagd om mee te helpen met het onderhoud hun favoriete buitenrijgebied. Vele handen maken licht werk en daarmee wordt flink op de onderhoudskosten bespaard. Bovendien is het de perfecte kans om gezamenlijk de routes in de eigen omgeving in stand te houden en waar nodig  tips en feedback te geven  op de mogelijkheden om paard te rijden in het gebied.

Meedoen
Op zaterdag 9 november van 10u tot 14u is de onderhoudsdag voor het opruimen van losliggende stenen, takken en zwerfafval op alle ruiter-en menpaden in het Leenderbos en op de Strabrechtse heide. Maar er vinden ook lichte snoeiwerkzaamheden plaats, verbetering van de afwatering, en controle van  de routeaanduidingen. 

Om 10.00 uur start de onderhoudsdag bij Manege de Molenberg in Leende en op hetzelfe moment bij Manege Meulendijks in Heeze. Er wordt dan uitleg gegeven over wat er deze dag te doen is en waar. Daarna zullen in groepjes de onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar bij één van de start locaties; info@manegedemolenberg.nl of info@manegemeulendijks.com