Uitnodiging SHGM

Wij nodigen u uit voor een leerzame, openbare, informatieve discussie-avond over wonen en duurzaamheid met als belangrijkste thema’s:

 • Wat zijn de technische mogelijkheden voor het eenvoudig verduurzamen van woningen? Wat is een getrapte uitvoering? Wat zijn de grenzen?
 • Welke energiebronnen en technische installaties zijn in ontwikkeling?
 • Wat betekent het als het gas eraf zou gaan?
 • Welke kosten komen er voor de huurders? En wat levert het op?
 • Wat zijn de te verwachten energiekosten nu en in de directe toekomst?
 • Welke tips zijn er in relatie tot groot onderhoud en renovatieprojecten?
 • Wat voor betekenis hebben de energielabels? Zijn die van belang?
 • Wat kunnen huurders zelf doen om energiebesparing in huis te verbeteren? Hoe kunnen huurders daartoe gemotiveerd worden?
 • Wat heeft dit allemaal voor impact op de motivatie van particuliere verhuurders en eigenaar-bewoners om ook te komen tot meer duurzaamheid bij eigen woningen? Wat is het algemeen belang daarbij?

Datum: Vrijdagavond 18 oktober 2019 start 19.30 uur
Locatie: Wijkgebouw De Dreef Willem Barentszweg 69, 5669 VA Geldrop

Er zijn een aantal deskundigen aanwezig die uw vragen kunnen beantwoorden. Wij hopen dat wij u mogen verwelkomen op 18 oktober aan staande.

Wij willen u vriendelijk verzoeken om zich even aan te melden als u wenst te komen. Email: shg-m@hotmail.com                    

Met vriendelijke groeten en we hopen u te zien op deze bijeenkomst,

Het bestuur van Stichting Huurdersbelangen Geldrop-Mierlo

Agenda

Locatie:  De Dreef Geldrop
Datum:
  vrijdag 18 oktober 2019
Tijd:
  19.30 tot 22.00 uur

 • Opening
  Gespreksleider: Simon Wessels.
  Simon heet welkom, doet huishoudelijke mededeling (telefoon uit, ringleiding), licht het programma toe
 • De aftrap
  Simon geeft een toelichting op doel van de avond en schetst de volkshuisvestelijke context. 15 minuten
 • Wat is de gemeente van plan wat betreft de energie-transitie?
  Rob van Otterdijk tipt even de Regionale Energiestrategie aan en vertelt hoe de gemeente de energiedoelen, zoals die ook staan vermeld in de Duurzaamheidsnota, denkt te gaan realiseren. 15 minuten
 • Hoe staat het in Geldrop er voor?
  Jos/Frans laat zien hoe de woningen in Geldrop er voor staan qua energieprestatie en vertelt wat de plannen van de corporaties in Geldrop zijn ten aanzien van de energiedoelstellingen. 15 minuten
 • PAUZE 20 minuten
 • Wat zijn de mogelijkheden om energie te besparen?
  Kees Bakker geeft informatie over welke energiemaatregelen er mogelijk zijn: isoleren, besparen en efficiënt gebruiken. 15 minuten
 • Interactie met deelnemers
  De aanwezigen kunnen vragen stellen aan het panel van deskundigen: Kees Bakker, Joris Wismans, Eugène Waterreus en evt. Rob van Otterdijk. Simon neemt de vragen op en legt ze voor aan het panel. 30 minuten
 • Afronding
  SHGM rondt de bijeenkomst af, bedankt aanwezigen en sprekers, wijst op het evaluatie-formulier en biedt nog een drankje aan.
  Eindtijd: 22 uur.