Uitnodiging SHGM

Wij nodigen u uit voor een leerzame, openbare, informatieve discussie-avond over wonen en duurzaamheid met als belangrijkste thema’s:

  • Wat zijn de technische mogelijkheden voor het eenvoudig verduurzamen van woningen? Wat is een getrapte uitvoering? Wat zijn de grenzen?
  • Welke energiebronnen en technische installaties zijn in ontwikkeling?
  • Wat betekent het als het gas eraf zou gaan?
  • Welke kosten komen er voor de huurders? En wat levert het op?
  • Wat zijn de te verwachten energiekosten nu en in de directe toekomst?
  • Welke tips zijn er in relatie tot groot onderhoud en renovatieprojecten?
  • Wat voor betekenis hebben de energielabels? Zijn die van belang?
  • Wat kunnen huurders zelf doen om energiebesparing in huis te verbeteren? Hoe kunnen huurders daartoe gemotiveerd worden?
  • Wat heeft dit allemaal voor impact op de motivatie van particuliere verhuurders en eigenaar-bewoners om ook te komen tot meer duurzaamheid bij eigen woningen? Wat is het algemeen belang daarbij?

Datum: Vrijdagavond 18 oktober 2019 start 19.30 uur
Locatie: Wijkgebouw De Dreef Willem Barentszweg 69, 5669 VA Geldrop

Er zijn een aantal deskundigen aanwezig die uw vragen kunnen beantwoorden. Wij hopen dat wij u mogen verwelkomen op 18 oktober aan staande.

Wij willen u vriendelijk verzoeken om zich even aan te melden als u wenst te komen. Email: shg-m@hotmail.com                    

Met vriendelijke groeten en we hopen u te zien op deze bijeenkomst,

Het bestuur van Stichting Huurdersbelangen Geldrop-Mierlo

Lees verder

Eindelijk compleet

Wie kent het verhaal van de 4-Heemkinderen niet. Bekend in de Coevering zijn de Walewein-, Reinout-, en Ritsaartlaan, aangelegd in 1973. De kinderen werden samen vernoemd in de Laan der Vierheemkinderen met op de brug een beeld van de kinderen op het paard Ros Beyaert. Daarna was het jaren stil en werd pas in 2008 een start gemaakt met de huizen van het Ros Beiaard tegenover de Mackenziestraat. En u ziet er zijn verschillende spellingen. Ook grappig om te zien is dat Google Maps denkt dat het Ros Beiaard in het Eikenlaantje ligt. Apple Maps heeft het beter voor elkaar.

Maar tot nu toe ontbrak Writsaert , de vierde zoon. Maar gelukkig krijgt deze nu ook een plaatsje op de oude plaats van basisschool de Bron. Hier komt binnenkort het Writsaarthof.

Wilt u de sage van de 4-Heemskinderen nog eens lezen. Kijk dan op Wikipedia.