Actie gewenst, maar liever geen zorgpaniek in Geldrop-Mierlo

De gemeente Geldrop-Mierlo geeft meer geld uit aan zorg dan er binnenkomt. Het gevolg is een miljoenentekort. De coalitie heeft samen met D66 eenzijdig een werkgroep opgericht die snel tot actie over zou gaan. Als PvdA Geldrop-Mierlo hebben we aangeboden mee te denken. Dat aanbod werd afgeslagen want deze werkgroep met het vaste duo van Frans Stravers (DGG) en Ton van Happen (D66), aangevuld met Nico van Dijck (CDA), zou direct een vliegende start maken. Twee maanden later ligt er nog niets bij de gemeenteraad.

Dat vind ik jammer. Het thema ligt ons als PvdA Geldrop-Mierlo na aan het hart. De zorg in onze gemeente gaat namelijk naar kwetsbare mensen; bijvoorbeeld jongeren die in de knoop zitten en ouderen die hulp aan huis nodig hebben.  Dit opiniestuk is onze wijze om toch nog ons steentje bij te dragen aan dit onderwerp.

Dat er tekorten aan dreigden te komen was al lange tijd duidelijk. Vreemd eigenlijk dat de coalitie zo laat met deze werkgroep kwam. Als PvdA hebben we eerder actie ondernomen. We hebben in Geldrop-Mierlo een regionale bijeenkomst georganiseerd om ideeën te verzamelen over de juiste aanpak.

Een belangrijk advies dat we willen geven is; hou de lange termijn in het oog. Het is de vraag of dit gaat lukken. Zorgpaniek lijkt te zijn toegeslagen. De gemeente zendt signalen uit die mij niet geruststellen. Termen als “kostenbewust” en “externe projectleider” geven aan dat men voor korte termijn oplossingen gaat kiezen. Snel scoren door het mes te zetten in dingen die niet direct tot resultaat leiden. Dat werkt averechts. Maatregelen die voorkomen dat mensen in de problemen komen zijn veel goedkoper, dan op een later moment iemand uit de goot te moeten vissen.

En er is meer dat duidt op paniek. Voor de zomer heeft onze gemeente hals-over-kop de WMO-zorg drastisch verlaagd door een dagdeel voortaan uit drie uur te laten bestaan, in plaats van vier. Ook hierbij valt men terug op korte termijn denken. Belangrijk is om vooraf na te denken over de gevolgen van de kwaliteit van zorg voor de mensen in Geldrop en Mierlo. Wat ons betreft is het beter om te schrappen in de winstpercentages en overhead van onze zorgaanbieders. Het zorg-geld dat we uitgeven is namelijk bedoeld voor mensen die zorg nodig hebben en mensen die zorg verlenen, niet voor directeuren en megawinsten. Wij zien graag dat Geldrop-Mierlo actief optrekt met andere gemeenten in de regio die hier extra aandacht aan schenken.

De wethouder geeft in het ED aan dat hij ‘in control’ wil zijn. Ook daar schuilt gevaar in. Namelijk dat hij alles nog verder in regels gaat gieten en nog meer gaat vragen om verantwoording van uren en andere bureaucratie. Een deelnemer aan onze regiobijeenkomst zei: “Politici moeten zich bewust zijn dat elke vraag naar meer inzicht leidt tot nog meer administratie en werkdruk”. Dat gaat allemaal ten koste van de zorg en de kwaliteit van het werk. Op den duur zijn er geen mensen meer te vinden, omdat men meer bezig is met formulieren dan mensen helpen. 

Het is belangrijk dat we bewaken dat de juiste zorg wordt verleend, waarbij we niet doorschieten. De marktwerking stimuleert bijvoorbeeld het zoveel mogelijk ‘verkopen’ van zorg. Men schiet door omdat het winsten optimaliseert. Wat ons betreft gaat onze gemeente veel stelliger werken aan het verlenen van zorg die wordt ingegeven door behoefte vanuit degene die zorg nodig heeft. We dienen meer te leunen op wat nodig is dan op protocollen en winstbejag.

Er zijn heel wat zaken om af te wegen. Paniek is daarbij een slechte raadgever. Laten we vooral weloverwogen tot keuzes komen. Persoonlijk vind ik het vreemd dat men dit niet breder doet dan met een groepje van drie mensen. Dit onderwerp is te belangrijk. Verder moet er natuurlijk hard worden gewerkt. Niks doen is geen optie en het is onverstandig om te kiezen voor de weg van de minste weerstand; houd de lange termijn in de gaten en bewaak dat mensen in onze gemeente zeker kunnen zijn van de juiste zorg.

We zijn benieuwd naar de oplossingen van de werkgroep. We hopen dat ze in actie komen en natuurlijk ook wat doen met de inbreng die ik hier geef namens de PvdA Geldrop-Mierlo en met ideeën van anderen. Uiteindelijk draait het erom dat we er voor zorgen dat onze inwoners de juiste zorg krijgen op een wijze die betaalbaar is.

 Richard van de Burgt, Fractievoorzitter PvdA Geldrop-Mierlo