Droogte legt geschiedenis van De Pelen bloot

Door de droogte van vorig jaar en het tekort aan neerslag dit jaar staat de waterstand in De Pelen historisch laag. De lage waterstand legt sporen uit het verleden bloot. Oude turfputten, kienhout en uitgestoken turven zijn nu duidelijk zichtbaar in De Pelen.

Turf
Ooit waren De Pelen een reusachtig, vrijwel onbegaanbaar hoogveen. Maar daarvan is het meeste als turf – ‘het goud van De Peel’- in ovens en kachels verdwenen. De Deurnese Peel, de Mariapeel, de Groote Peel en enkele kleinere restanten bleven over. Door de droogte van 2018 en 2019 zijn de oude turfbedden zichtbaar geworden, net als het kienhout – resten van duizenden jaren oude bomen – wat normaal onder water staat. Ook is te zien hoe er in het verleden begonnen is met het lossteken van de turf, wat normaal onder water staat en niet te zien is. Gelukkig zijn verschillende vennen nog niet droog gevallen.

Risico’s zijn van de droogte
Droogte van de Peel is desastreus voor de groei van plantensoorten zoals veenmos, zonnedauw, klokjesgentiaan en eenarig wollegras. Watervogels hebben het moeilijk in deze droge tijden. Kraanvogels, geoorde fuut, dodaars hebben water nodig net als verschillende insecten zoals libellen. Er is regenwater nodig om de maatregelen die afgelopen jaren zijn uitgevoerd te laten werken. De dammen en kades die de laatste jaren zijn aangelegd houden samen met de gedichte watergangen regenwater langer vast in het natuurgebied. En dat is essentieel om veenmos en daarmee hoogveen te laten groeien. Maatregelen blijven echter nodig.

Publieksexcursie
Zaterdag 17 augustus om 10 uur start bij de parkeerplaats van Staatsbosbeheer aan de Vossenberg te Meijl een excursie voor het publiek. Tijdens de excursie wordt uitleg gegeven over de geschiedenis van De Pelen en worden de vondsten bekeken onder leiding van de boswachter en de ecoloog van Staatsbosbeheer. Aanmelden voor de publiekswandeling is niet nodig. Kleed u op het weer en draag bergschoenen of laarzen. Honden kunnen mee, indien aangelijnd.