Landschapswandeling Groote Peel

Wandelliefhebbers kunnen met natuurgidsen van IVN Geldrop door Nationaal Park De Groote Peel wandelen op dinsdag 27 augustus. De start is om 13.30 uur, hoek Kokmeeuwenweg in Heusden. Carpoolers vertrekken om 12.45 uur bij Kasteel Geldrop. Kinderen zijn welkom, honden niet. Deelname is gratis.

De foto is gemaakt door Frans van den Boom

De maandelijkse landschapswandeling van IVN Geldrop voert 27 augustus door een internationaal erkend wetland met de Natura2000-status, dat belangrijk is voor vogels. De Groote Peel is een weids hoogveengebied met moerassen, open terreinen met heide en pijpenstrootje, bossen en struwelen, kleine en grote waterplassen. De aandacht gaat vooral uit naar de landschappelijke kenmerken en waarden van dit ook cultuurhistorisch betekenisvol gebied, dat door klimaatverandering ernstig bedreigd wordt.

Carpoolers vertrekken om 12.45 uur vanaf de parkeerplaats bij de kasteelboerderij aan de Helze en delen de benzinekosten. De wandeling is van 13.30 tot 16.30 uur met halverwege een pauze in de natuur. Sommige delen kunnen nat zijn. Alleen bij extreme weersomstandigheden gaat de wandeling niet door. Raadpleeg hiervoor de website van IVN Geldrop: http://www.ivn.nl/geldrop. Voor verdere inlichtingen: Mariet Vissers, 040-285 6622, en Tinus de Gouw, 06-12141901. IVN Geldrop is ook op facebook. Wie IVN wil steunen kan lid of donateur worden door een mailtje naar ivngeldrop@gmail.com.