Wees extra alert in de natuur als het droog is

In de zomermaanden is de brandweer extra alert op het ontstaan van brand in natuurgebieden. De komende week kan de temperatuur weer behoorlijk oplopen. Ook in tijden van droogte mag u een bezoek brengen aan natuurgebieden. We vragen u wel om extra op te letten en verdachte zaken te melden.

Waar moet ik op letten als het erg droog is in de natuur?

  • In natuurgebieden mag u geen open vuur stoken. Ook vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk zijn niet toegestaan, net als in de natuur koken met open vuur op vaste brandstoffen, zoals hout of houtskool/briketten.
  • Ga ervan uit dat de eventueel verleende ontheffing voor stookverboden bij een hoog risico niet meer geldig is; kijk naar de voorwaarden van de ontheffing of neem hierover contact op met de verlenende instantie (gemeente of provincie).
  • Wees alert op verdachte situaties en meld die bij de terreineigenaar of een hulpdienst. Help mee door foto’s of filmpjes te maken en onthoud de locatie, persoonskenmerken en bijvoorbeeld een kenteken als u een situatie niet vertrouwt.
  • Houd op uw verblijfplaats in de natuur altijd blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang, brandblusser of desnoods een emmer water.
  • Veroorzaak niet per ongeluk een natuurbrand: gooi sigaretten en glas altijd in een prullenbak of neem het mee. Denk ook aan opgehoopt tuinafval (broei), en parkeer uw auto (met hete katalysator) niet in hoog en droog gras.
  • Neem eventueel een topografische kaart/GPS/wandel-app mee als u op stap gaat.

Wat kunt u doen als er een natuurbrand is?

  • Wacht hulp niet af. Vlucht zo snel en ver mogelijk weg van de brand, als dat mogelijk is naar de openbare weg.
  • Loop niet voor de brand uit of in de richting waarin de brand zich verspreidt, maar haaks op de brand. Daarmee is de kans kleiner dat de brand u inhaalt.
  • Help andere mensen en kinderen om op een veilige plek te komen.
  • Bel 112 om de locatie van de brand zo precies mogelijk door te geven. Weet u zelf de locatie niet? Met uw hulp en toestemming kan de meldkamer zien waar u bent. Daarvoor gebruiken ze de ‘locatie’ van uw smartphone.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de Brandweer.