Uitslag loterij van Stichting Onderwijs voor Kinderen in Indonesië

Op 8 juni jl. heeft de trekking van de loterij ten bate van Stichting Onderwijs voor Kinderen in Indonesië plaats gevonden. Deze stichting heeft de doelstelling om kansarme kinderen in Indonesië de mogelijkheid te bieden om naar school te gaan. De volgende nummers zijn getrokken :

6306 –  6378 – 6842 – 6603 – 6223 – 6733 – 6994 – 6070 – 6139 – 6037 – 6995 – 6398 –6862 – 6998 – 6242 – 6222 – 6356 – 6259 – 6416

Diner-bon is gevallen op  lotnummer :    6970
Reischeque is gevallen op lotnummer :   6526 

U kunt uw prijzen ophalen bij mevrouw H. Beer, Hofstraat 9 te Geldrop. Gelieve vooraf te bellen : 040-2802825 Namens de  Stichting Onderwijs voor Kinderen in Indonesië willen wij iedereen feliciteren met hun gewonnen prijzen. Wij hopen dat U het volgend jaar weer net zo bereidwillig bent om weer mee te doen aan de loterij. Onze hartelijke dank voor uw vrijwillige bijdrage om de loterij tot een enorm succes te laten verlopen.