Vogelwandeling Rulse Laarzenpad met IVN Geldrop

Door het stroomgebied van de Kleine Dommel voert de vogelwandeling van IVN Geldrop op 16 april. De start is om 9.00 uur vanaf natuurpoort De Plaetse, aan de Strabrechtse Heide. Deelname gratis, zonder honden.

De foto is gemaakt door Tom Koenen

De vogelexcursies van IVN Geldrop duren 2 à 2½  uur. Een ervaren vogelaar begeleidt de deelnemers. Kennis van vogels is niet nodig en iedereen is welkom mee te lopen, zonder hond en liefst mét verrekijker. Waterdicht schoeisel is gewenst, mogelijk zelfs laarzen.

Rulse Laarzenpad
De vierde vogelwandeling van IVN Geldrop dit voorjaar voert over het Rulse Laarzenpad en volgt een stukje van de Rul, ofwel Kleine Dommel. Een stukje van de beek is in 2017 verlegd vanwege de aanleg van een waterbergingsgebied. Dat is nodig om bij extreme hoosbuien overstromingen in Geldrop te voorkomen. Bij de werkzaamheden zijn gelukkig maatregelen getroffen die de natuurontwikkeling moeten bevorderen. Zo blijft een waardevolle biotoop behouden. Doordat hier nat beekdal met broekbossen samenkomt met redelijk kleinschalig cultuurlandschap, leven hier bijzondere vogels zoals de veel bezongen wielewaal en de ijsvogel. Het gebied schurkt tegen de Strabrechtse Heide aan, dat met heide, bos en vennen goeddeels weer andere vogels aantrekt.

Bereikbaarheid en inlichtingen
De Plaetse is per fiets vanuit Geldrop bereikbaar via de Bosrand. Van daar is het krap 10 minuten fietsen via de Strabrechtseheideweg, gevolgd door  een klein stukje over de heide. Vanuit Mierlo volgt men fietsend de Heezerweg en het fietspad over de Strabrechtse Heide.

Alleen bij erg slecht weer gaat de wandeling niet door,  zie http://www.ivn.nl/geldrop. Inlichtingen bij Leo Donders, tel. 2862665.