Paddenexcursie met IVN Geldrop

Padden, kikkers en salamanders wil de paddenwerkgroep van IVN Geldrop zaterdag 16 maart laten zien. Om 10 uur start een paddenexcursie bij de overzetplaats aan de Bosrand, bij de windhondenrenbaan en het viaduct. Deelname is gratis.

Foto is gemaakt door Margot Klaren
De foto is gemaakt door Margot Klaren.

De natuurgidsen gaan 16 maart met de deelnemers padden en salamanders uit ingegraven emmers halen. Het hangt van de weersomstandigheden af of er veel diertjes in gevallen zijn.

Tijdens de vroege voorjaarstrek naar het water vinden padden massaal de dood bij het oversteken van wegen. Daarom regisseren vrijwilligers een veiliger oversteek, onder meer bij de Bosrand in Geldrop. De meeste padden in die omgeving trekken naar de vijver bij de windhondenrenbaan om hun eieren af te zetten.

Liefdeskoppels zoeken warmte
Padden zijn koudbloedige dieren en kunnen alleen actief zijn als de nachttemperatuur boven 6o C is. In het donker gaan ze op stap, liefst als het regent. Met het mannetje op haar rug gaat het vrouwtje op haar dooie akkertje aan de wandel. Als het asfalt overdag is opgewarmd, biedt het een lekker plekje. Zonder vermoeden van gevaar blijft het liefdespaar tijdens de oversteek rustig zitten opwarmen. Helaas, één auto en hun liefde wordt in de kiem gesmoord: verpletterd onder de autobanden of anders wel door de luchtdruk dodelijk verwond. Dat we meestal toch niet veel dode padden zien liggen, komt doordat kraaien en andere rovers er als de kippen bij zijn om een lekker hapje te verschalken. Padden nemen een belangrijke plaats in binnen de voedselketen.

Langzaam rijden
IVN verzoekt automobilisten om langzaam te rijden in de Rederijklaan, bij het viaduct in de Bosrand en op de Strabrechtseheideweg aan de overkant van de A67.

Voor inlichtingen: www.ivn.nl/geldrop en Plonie van Campen, 040-2854996.