De Staat van de Woningmarkt

De Staat van de Woningmarkt geeft een overzicht van de stand van de woningmarkt op basis van actuele beschikbare cijfers. Het rapport start met een algemene analyse van de woningmarkt, gevolgd door een verdieping op drie onderwerpen, namelijk de cycliciteit op de woningmarkt, de woningbehoefte in relatie tot de plancapaciteit en het woningtekort, en tenslotte de verhuiskansen van doelgroepen op de woningmarkt.

Lees het helemaal.