Erik de Ridder aanbevolen als nieuwe watergraaf

Het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 14 februari 2019 unaniem besloten om Erik de Ridder aan te bevelen als nieuwe watergraaf. Hij volgt daarmee Peter Glas op.

Voorzitter van de vertrouwenscommissie van het algemeen bestuur en waarnemend watergraaf Lex Huijbers: “Erik de Ridder is een verbinder die vooral samen met partners de complexe wateropgaves, waarvoor Waterschap De Dommel staat, wil oppakken. Zijn jarenlange bestuurlijke ervaring als wethouder van de gemeente Tilburg is voor hem een uitstekend vertrekpunt. Het algemeen bestuur heeft er veel vertrouwen in dat Erik de Ridder goed sturing kan geven aan de ‘van buiten naar binnen beweging’ die het waterschap wil maken.

Bestuurlijke ervaring
Erik de Ridder (40) is sinds 2010 wethouder van de gemeente Tilburg. Na acht jaar financiën en economische zaken heeft Erik de Ridder nu gezondheid, welzijn, sport, emancipatie & integratie en evenementen in zijn portefeuille. Erik de Ridder begon zijn loopbaan als beleidsmedewerker bij ministeries en management consultant bij Ordina Public Management Consulting. Erik de Ridder woont in het gebied van Waterschap De Dommel en zet zich actief in voor inwoners en maatschappelijke organisaties in de regio.

Met de paplepel
De Ridder: “Met de paplepel, noemen ze dat. Als kind van een ingenieur van Rijkswaterstaat heb ik tijdens onze vakanties in Nederland volgens mij alle sluizen, dijken en waterlopen in ons land wel gezien. Tenminste 1 keer! Water heeft me eigenlijk altijd enorm aangetrokken. Om nu als watergraaf aan de slag te gaan voor schoon water, een klimaatrobuust watersysteem en een waterschap dat een steeds belangrijkere rol gaat spelen, is voor mij een heel mooie en spannende uitdaging.”

Procedure
De aanbeveling van het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel wordt door het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant voorgelegd aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Erik de Ridder wordt door de minister voorgedragen voor de benoeming tot watergraaf van Waterschap De Dommel bij Koninklijk Besluit.

De benoeming geldt voor een periode van zes jaar, waarna de watergraaf herbenoemd kan worden. Als de voordracht wordt overgenomen, begint Erik de Ridder naar verwachting in het voorjaar als watergraaf bij Waterschap De Dommel.