Staatsbosbeheer plant bijna 10.000 bomen

De boswachters van Staatsbosbeheer gaan de komende weken bijna 10.000 bomen planten. De meeste bomen zijn loofbomen als beuk, linde, hazelaar en kers.

Bosbodem
Al deze soorten hebben bladeren rijk aan nutriënten. Door het strooisel zorgen ze naar verwachting voor verbetering van de bosbodem, hierdoor versnelt de natuurlijke ontwikkeling van het bos richting een meer structuurrijk en ecologisch waardevoller bos. De jonge bomen zullen met name geplant worden in het Leenderbos in Heeze-Leende en in Boswachterij De Kempen in Bladel, Eersel en Bergeijk.

Eco2eco
In het project eco2eco werkt onder andere Staatsbosbeheer aan een hogere economische en ecologische waarde van de bossen in de grensregio Vlaanderen- Nederland. In dit project willen de deelnemende organisaties aantonen dat economie en ecologie in het bosbeheer hand in hand gaan. Dat betekent concreet: duurzaam bosbeheer waarin het mogelijk is natuurdoelen te realiseren én tegelijkertijd economisch kwaliteitshout te ontwikkelen.