IVN-Werkgroep ouderen (Akert) zoekt extra vrijwilligers

Voor een natuurmiddag met ouderen zoekt IVN Geldrop enkele nieuwe vrijwilligers. De activiteit vindt tweemaal per jaar plaats in woonzorgcomplex de Akert. De eerstvolgende keer is 12 april.

Natuurmiddag
In de lente en in de herfst gaan IVN’ers naar de Akert om ouderen een fijne natuurmiddag te bezorgen. Veel, maar zeker niet alle ouderen die er komen, zijn licht tot matig aan het dementeren. Daarom wordt de informatie overdragen in woord en beeld, met kleuren en waar mogelijk geuren, geluiden en letterlijk tastbare voorwerpen.

Tijdens de natuurmiddagen komen altijd drie (sub)thema’s aan bod. Door de jaren heen is een archief van informatie en materialen is opgebouwd waardoor de voorbereidingstijd inmiddels beperkt is.

Vrijwilligers
Van nieuwe vrijwilligers wordt enige souplesse gevraagd in de omgang met (dementerende) ouderen. Kennis van de natuur is niet per se noodzakelijk. Plezier en herinneringen ophalen zijn minstens zo belangrijk als informatieoverdracht.

De sfeer in de werkgroep is plezierig. Meedoen kost enkele uren aan voorbereiding, bijv. vanwege het zoeken naar takken en vruchten. De natuurmiddag zelf vraagt 2½ tot 3 uur inclusief inrichten, opruimen en evaluatie ter plaatse. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Petra Heemskerk, T: 06- 436 56 905.

IVN Geldrop is ook op internet en facebook.