Het Brabantse boerenland in Wildernis onder Water

Schoon water speelt een cruciale rol in het Nederlandse landschap. Water dat nodig is voor natuur en de landbouw. De serie Wildernis onder Water laat zien waarom schoon water zo belangrijk is. En dat boeren daarbij een belangrijke rol spelen. Er zijn veel goede voorbeelden van maatregelen die boeren nemen om vervuiling van water te voorkomen. Ook in het gebied van Waterschap De Dommel. Om de aandacht te vestigen op deze boeren hebben we meegewerkt aan de serie Wildernis onder Water.

De Brabantse boeren zijn te zien in aflevering 4 ‘Onder water in de boerensloot’ op dinsdag 18 december om 19:45 NPO2 bij de EO.

Wildernis onder Water De EO zendt Wildernis onder Water uit van woensdag 12 december tot en met donderdag 20 december om 19.45 uur op NPO 2. De serie is een ode aan de schoonheid van ons land met nooit eerder vertoonde, spectaculaire beelden van het landschap onder water. Van grote natuurgebieden als de kusten van het IJsselmeer of de veengebieden in Friesland, tot kleine kaveltjes op het boerenland van Noord-Holland of de beekjes in Limburg. Onder water is het landschap steeds anders dan je denkt. En overal is iets nieuws te ontdekken, zelfs in de industriële havens van Amsterdam of het gewone slootje om de hoek.

Schoon water en natuur als onderdeel van het boerenbedrijf In het agrarisch gebied is het besef gegroeid dat schoon water en natuur ook deel uitmaken van het boerenbedrijf. In de vierde aflevering die op 18 december getoond wordt, komen onder andere de Brabantse boeren Martijn Tholen en Toine Maas aan het woord.

Martijn Tholen boert in Vessem en zit vlak bij de Bruggerijt. Ook bij hem was het erg droog het afgelopen jaar. Met zijn innovatief watersysteem haalt hij zoveel mogelijk water uit zijn eigen putten. In dit systeem verzamelt hij water van de lager gelegen stukken en pompt dit naar de hoger gelegen percelen. Voordeel is dat de voedingsstoffen worden opnieuw gebruikt. En dat er dus ook geen afspoeling en uitspoeling plaatsvindt.

Toine Maas is een biologische boer vlak bij de Buulder Aa. Hij voelt zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van het water. Hij heeft veel akkerranden waar geen mest en bestrijdingsmiddelen op komt. De akkerrand vormt zo een bufferstrook en voorkomt uitspoeling naar het water. “Wat wij doen is goed voor het water en ik denk dat iedereen daar mee bezig zou moeten zijn.”

Andere boeren die aan het woord komen zijn de Noord-Hollandse boeren Peter Lover en Gert-Jan Kroon en de Friese boer Gatse Ykema. Ieder vertelt over wat hij doet om de kwaliteit van het water te verbeteren.

Veel goede voorbeelden Waterschap de Dommel werkt onder andere aan waterkwaliteit en aan voldoende water. Hiervoor werken we samen met alle partijen die hier invloed op hebben. Met inwoners, natuurorganisaties en natuurlijk met agrarische ondernemers. Elke boer werkt in en met de natuur. Helaas is de landbouw momenteel vaak negatief in het nieuws. En dat is jammer want de agrarische sector is juist erg in beweging. Op steeds meer plekken wordt er gekeken naar hoe het anders kan: hoe voorkomen kan worden dat de bodem uitgeput raakt en dat er gewasbestrijdingsmiddelen in het water terecht komen of dat de oorspronkelijke natuur in het gedrang komt. De flora en fauna in en rond het water zijn daarvoor belangrijke graadmeters. Door de goede voorbeelden te laten zien in de Wildernis onder Water hopen we dat er veel navolging komt en het water een stuk schoner wordt.