De A67 wordt verbreed in 2024

Goed werk heeft blijkbaar veel tijd nodig. Heel goed werd duurt daarmee eeuwig. Onze minister van Verkeer en Waterstaat heeft besloten tot het verbreden van de A67 tussen Leenderheide en Geldrop naar 2-3 rijstroken in 2024. Dus niet het hele traject naar Venlo maar alleen tot Geldrop. En pas over 5 jaar, terwijl nu de snelweg al weer in de top-10 van files staat. Terwijl de Geldropse wethouder van de Laar enthousiast was over de afgekondigde maatregelen waren zijn collega’s uit Deurne minder enthousiast. Zij blijven met de problemen zitten, ondanks het advies om de hele A67 naar Venlo te verbreden.

Van de website van Coevering50

Het worden 2 x 3 rijstroken tussen Geldrop en Leenderheide !
Minister Van Nieuwenhuizen en de provincies Noord-Brabant en Limburg hebben deze week afspraken gemaakt over de aanpak van de A67. De A67 tussen Eindhoven en Geldrop wordt gedeeltelijk verbreed van 2 naar 3 rijstroken.
Verbreding A67 weer een stap dichterbij
Bij het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport Zuid (BO-MIRT)  tussen de provincies Noord-Brabant en Limburg en de minister van Infrastructuur en Waterstaat  is  een voorkeur vastgesteld voor te nemen maatregelen voor de A67 tussen Leenderheide en Zaarderheiken. Dit besluit is een belangrijke stap om de problemen op de A67 aan te pakken.
Capaciteitsvergroting  en aanvullende korte termijn maatregelen
De A67 wordt verbreed op het gedeelte tussen knooppunt Leenderheide en Geldrop. In de richting van Geldrop vanuit Eindhoven wordt een derde rijstrook toegevoegd. In de richting van Eindhoven wordt de capaciteit uitgebreid door middel van een weefvak. Het weefvak zorgt ervoor dat verkeer vanaf de oprit Geldrop dat bij Leenderheide de A67 weer verlaat, niet hoeft in te voegen tussen het overige verkeer.
Op korte termijn wordt er geïnvesteerd in een pakket aan Smart Mobility-maatregelen en kleine aanpassingen van de infrastructuur. Smart Mobility-maatregelen zijn slimme maatregelen die erop gericht zijn om de hoeveelheid verkeer te verminderen, de doorstroming te verbeteren en het aantal incidenten te verminderen. Besloten is dat er wordt ingezet op het verminderen van de hoeveelheid personenverkeer tussen Geldrop en Leenderheide in de spits, bijvoorbeeld door het fietsgebruik te stimuleren en door met werkgevers afspraken te maken. Verder zal het meten van de bandenspanning van vrachtwagens worden gerealiseerd, om het aantal pechgevallen door lekke banden te verminderen. Ook is gekozen voor een slim systeem om het verkeer makkelijker en veiliger in te laten voegen.
De minister heeft ook besloten om kleine infrastructurele maatregelen te nemen, hierbij gaat het bijvoorbeeld om de aanleg van pechhavens en het aanpassen van de bebording zodat deze beter zichtbaar is nabij afritten. Verschillende aansluitingen moeten daarnaast ook nog aangepast ten oosten van Geldrop.
Het effect van deze aanpak zal gemonitord worden zodat op termijn bekeken kan worden of en wanneer aanvullende maatregelen nodig zijn.
Inspraakavonden
De volgende stap in de Verkenning is dat het Voorkeursalternatief zoals door de minister is gepresenteerd, wordt uitgewerkt in een Ontwerp-Structuurvisie. Deze wordt volgens planning medio december gepubliceerd samen met de planMER. Gedurende zes weken wordt eenieder in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen op de Structuurvisie.
Tijdens de periode van terinzage-legging worden twee inspraakavonden georganiseerd in januari 2019. Er kan ter plekke mondeling een zienswijze ingediend worden op de Structuurvisie.
Volg de voortgang in de MIRT-Verkenning A67:

Het worden 2 x 3 rijstroken tussen Geldrop en Leenderheide !

Minister Van Nieuwenhuizen en de provincies Noord-Brabant en Limburg hebben deze week afspraken gemaakt over de aanpak van de A67. De A67 tussen Eindhoven en Geldrop wordt gedeeltelijk verbreed van 2 naar 3 rijstroken.

Verbreding A67 weer een stap dichterbij

Bij het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport Zuid (BO-MIRT)  tussen de provincies Noord-Brabant en Limburg en de minister van Infrastructuur en Waterstaat  is  een voorkeur vastgesteld voor te nemen maatregelen voor de A67 tussen Leenderheide en Zaarderheiken. Dit besluit is een belangrijke stap om de problemen op de A67 aan te pakken

Capaciteitsvergroting  en aanvullende korte termijn maatregelen
De A67 wordt verbreed op het gedeelte tussen knooppunt Leenderheide en Geldrop. In de richting van Geldrop vanuit Eindhoven wordt een derde rijstrook toegevoegd. In de richting van Eindhoven wordt de capaciteit uitgebreid door middel van een weefvak. Het weefvak zorgt ervoor dat verkeer vanaf de oprit Geldrop dat bij Leenderheide de A67 weer verlaat, niet hoeft in te voegen tussen het overige verkeer.

Op korte termijn wordt er geïnvesteerd in een pakket aan Smart Mobility-maatregelen en kleine aanpassingen van de infrastructuur. Smart Mobility-maatregelen zijn slimme maatregelen die erop gericht zijn om de hoeveelheid verkeer te verminderen, de doorstroming te verbeteren en het aantal incidenten te verminderen. Besloten is dat er wordt ingezet op het verminderen van de hoeveelheid personenverkeer tussen Geldrop en Leenderheide in de spits, bijvoorbeeld door het fietsgebruik te stimuleren en door met werkgevers afspraken te maken. Verder zal het meten van de bandenspanning van vrachtwagens worden gerealiseerd, om het aantal pechgevallen door lekke banden te verminderen. Ook is gekozen voor een slim systeem om het verkeer makkelijker en veiliger in te laten voegen.

De minister heeft ook besloten om kleine infrastructurele maatregelen te nemen, hierbij gaat het bijvoorbeeld om de aanleg van pechhavens en het aanpassen van de bebording zodat deze beter zichtbaar is nabij afritten. Verschillende aansluitingen moeten daarnaast ook nog aangepast ten oosten van Geldrop.

Het effect van deze aanpak zal gemonitord worden zodat op termijn bekeken kan worden of en wanneer aanvullende maatregelen nodig zijn.

Inspraakavonden
De volgende stap in de Verkenning is dat het Voorkeursalternatief zoals door de minister is gepresenteerd, wordt uitgewerkt in een Ontwerp-Structuurvisie. Deze wordt volgens planning medio december gepubliceerd samen met de planMER. Gedurende zes weken wordt eenieder in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen op de Structuurvisie.

Tijdens de periode van terinzage-legging worden twee inspraakavonden georganiseerd in januari 2019. Er kan ter plekke mondeling een zienswijze ingediend worden op de Structuurvisie.

Volg de voortgang in de MIRT-Verkenning A67: www.mirtA67.nl