De natuur in Canada thema inloopavond IVN Geldrop

Over de natuur in Canada en de overeenkomsten met Europa houdt Martien Helmig een fotopresentatie bij IVN Geldrop op dinsdag 4 december in natuurinformatiecentrum De Paardestal, in het kasteelpark. De nadruk ligt op vogels, landschappen, vlinders en libellen. Aanvang 20 uur, toegang gratis maar vrijwillige bijdrage welkom.

Toegang vrij
Let op: vanwege Sinterklaas is de inloopavond een dag eerder dan gebruikelijk. Belangstellenden voor de lezing bij IVN zijn dinsdag 4 december welkom in natuurinformatiecentrum ‘De Paardestal’, in het park van Kasteel Geldrop. Vanaf 19.45 uur staan koffie en thee klaar, aanvang 20 uur, einde rond 22 uur. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Wie IVN Geldrop wil steunen, kan lid of donateur worden. Kijk daarvoor op www.ivn.nl/geldrop. IVN Geldrop is ook op facebook.

Arctische gebieden
Martien Helmig maakte vijf achtereenvolgende jaren reizen in het oosten van Canada, in aansluiting op familiebezoek in Montreal. Tot de belangrijkste gebieden die hij bezocht behoren onder meer het schiereiland Gaspé, de Mingan-archipel, (een natuurreservaat in de provincie Québec) en Nova Scotia (een aparte provincie). Ze liggen alle in de omgeving van de St. Laurensrivier, die door zijn enorme breedte hier eerder een zee kan worden genoemd. Hoewel de ligging niet noordelijker is dan Nederland, zijn het Arctische gebieden.

Vogels, vlinders, landschappen
Het viel Martien Helmig op dat de natuur in deze streken soms sterke gelijkenis heeft met die van Europa. Voorbeelden van soorten die overeenkomen of een sterke verwantschap hebben zijn de eidereend, jan-van-gent, zwarte zee-eend en matkop. Dat zowel Canada als delen van Europa aan de Atlantische Oceaan grenzen, zal van invloed zijn. Behalve de overeenkomsten zijn ook opmerkelijke verschillen te zien. Opvallend is het grote getijdenverschil dat zich in een bepaalde baai voordoet. In zijn presentatie toont Martien vooral vogels en daarbij ook landschappen, vlinders en libellen. Daarnaast passeren enkele zoogdieren en planten de revue.

Over de spreker
Martien Helmig is actief lid van IVN Veghel en KNNV Vereniging voor Veldbiologie, afdeling Eindhoven. De KNNV houdt zich bezig met natuurbeleving, natuurstudie en -bescherming.