Plasticsoep thema avond in Hofdael

De wereldwijde vervuiling met plastics is 17 oktober het thema van een presentatie door afvaltechnoloog Arend Bolt in Centrum Hofdael, Molenstraat 23 in Geldrop. Na afloop is er ruim gelegenheid tot discussie. De organisatie is in handen van IVN Geldrop en de Lionsclub Geldrop. Aanvang 20 uur, toegang gratis, vrijwillige bijdrage voor IVN welkom.

Wegwerpcultuur
Een groot deel van ons plasticafval komt in zee terecht en op alle stranden ter wereld wordt plastic aangetroffen. Dat veel ervan bestaat uit achteloos weggegooide verpakkingen is bij veel mensen bekend. Maar zelfs in allerlei verzorgingsproducten zit plastic, bijvoorbeeld in tandpasta, shampoo en vooral scrubs. Ook bij het wassen van synthetische kleding komen kleine plasticdeeltjes, microplastics, in het water terecht.

“Plasticsoep: ooit komt het op je bordje”
Zo luidt de titel van de presentatie die Arend Bolt verzorgt in Hofdael. Hoezo op je bord?
Plastic flessen en verpakkingen verbrokkelen onder invloed van zonlicht en golfslag tot microplastics. Ons afval wordt gegeten door plankton, kleine vissen en andere kleine dieren, die op hun beurt tot voedsel dienen voor grotere dieren. Bovenaan de voedselketen staan wij. Via mosselen, kreeften en vissen eten we gezellig een hapje mee. Chemicaliën in plastic kunnen allerlei akelige ziekten veroorzaken bij zowel mens als dier.

Over de spreker
Arend Bolt, een afvaltechnoloog die vroeger bij het afvalwerkingsbedrijf Van Gansewinkel werkte, houdt zich al jarenlang bezig met deze afvalproblematiek. Hij verzorgt vaker lezingen over dit onderwerp. In 2010 nam hij deel aan de Beagle-reis, een Nederlands-Vlaams televisie- en internetproject van de VPRO in samenwerking met Teleac en Canvas. Tijdens deze expeditie werd onderzoek gedaan naar plastic soep.

Meer info en aan de slag?
Op de Nederlandstalige website www.plasticsoupfoundation.org is meer informatie te vinden, waaronder tips om je eigen plasticvoetafdruk te verlagen. Je kunt er een app downloaden die je daarbij helpt. Bovendien kun je met deze app je kennis over de plasticsoep vergroten en de Ocean Heroes volgen in hun strijd tegen plasticvervuiling in onze oceanen.