PvdA Geldrop-Mierlo blij met doorbraak in gesprekken over zwembad

Er zijn nieuwe ontwikkelingen in de gesprekken over het zwembad van Geldrop. Al jaren praat de gemeente met eigenaar Laco. De gemeente wil dat Laco plannen maakt om het zwembad te verbeteren. Elk jaar gaan er tonnen euro’s aan gemeentegeld naar het zwembad, maar wat daar mee gebeurt is niet duidelijk. Er zijn nieuwe, duidelijke afspraken nodig en het onderhoud moet beter. Na lang aandringen van de gemeente kwam Laco op 11 september met een plan.

De presentatie van de Laco plannen zorgde voor veel vragen in de gemeenteraad. Het lijkt dat dit een doorbraak heeft veroorzaakt. De gemeenteraad stuurt nu namelijk een openbare brief naar de gemeente met het verzoek om de zoektocht naar een goed zwembad uit te breiden. Alle politieke partijen hebben deze brief ondertekend. Men wil dat Laco verder gaat met het verbeteren van hun voorstel, maar daarnaast ook dat de gemeente naar andere mogelijkheden gaat kijken. Twee alternatieven worden genoemd; het terrein terugkopen of een eigen zwembad bouwen, met eventueel een buurgemeente.

De PvdA Geldrop-Mierlo maakt zich al langer ernstig zorgen over de toekomst van zwembad de Smelen. Fractievoorzitter Richard van de Burgt reageert; “Wij hebben al jarenlang het beeld dat onze gemeente aan het lijntje wordt gehouden en laten dat ook duidelijk blijken. Daarom wil de PvdA ook dat de gemeente verder kijkt dan alleen Laco en zelf het heft in handen neemt. Nu er naar meer alternatieven wordt gekeken kan de raad straks tenminste kiezen voor het beste plan. Afgelopen februari hebben we dat nog uitgebreid onderbouwd in de raadsvergadering. Wij vinden het een goede zaak dat nu ook alle andere partijen onze ideeën hierover steunen. Die steun is nodig, want alleen op die manier kunnen we ervoor zorgen dat de inwoners van onze gemeente weer een goed zwembad krijgen.”

De gemeenteraad wil dat de verschillende alternatieven eind november worden besproken om zo dan vervolgstappen te kunnen zetten.