Thema-avond geologie en stenen bij IVN Geldrop

Het ontstaan van de aarde, aardlagen in onze regio en de gesteentekringloop bespreken Tinus de Gouw en Harrie Broeksteeg op 3 oktober bij IVN Geldrop in natuurinformatiecentrum De Paardestal, in het kasteelpark. Bezoekers kunnen zelfgevonden stenen en mineralen laten determineren. Aanvang 20 uur, toegang gratis maar vrijwillige bijdrage welkom.

Vrijwillige bijdrage
Belangstellenden voor de lezing bij IVN zijn 3 oktober welkom in natuurinformatiecentrum ‘De Paardestal’. Vanaf 19.45 uur staan koffie en thee klaar, aanvang 20 uur, einde rond 22 uur. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Wie IVN Geldrop wil steunen, kan lid of donateur worden. Kijk daarvoor op www.ivn.nl/geldrop. IVN Geldrop is ook op facebook.

Geologie
Geologie of aardkunde bestudeert de Aarde, haar geschiedenis en de processen die onze planeet gevormd hebben en nog steeds vormen. Tinus de Gouw gaat terug naar het ontstaan van de aarde en legt uit waarom zij een planeet van de tweede generatie is. Goud vindt bijvoorbeeld elders in het universum zijn oorsprong.

Vervolgens zoomt de amateurgeoloog in op de aardlagen en ondergrond in Zuidoost-Brabant. Daarbij komen begrippen als Kempenhorst, Peelhorst en Centrale Slenk aan de orde. Hoe zijn ze ontstaan? Waar liggen ze? Wat is heden ten dage hun invloed op onze omgeving?

Stenen en mineralen
Het tweede gedeelte van de avond, over gesteenten en mineralen, neemt Harrie Broeksteeg voor zijn rekening. Stenen en mineralen zijn het product van geologische processen. Er zijn drie hoofdgroepen: magmatisch gesteente (vulkanisch), sedimentair gesteente (door afzetting) en metamorf (uit andere gesteenten voortgekomen). De gesteentekringloop wordt toegelicht, waarna de meest voorkomende stenen aan bod komen en hoe men ze kan herkennen.

Tot slot is er de mogelijkheid om eigen vondsten te laten determineren door de sprekers. Voor de determinatie is het belangrijk om de vindplaats van meegebrachte steen te weten.

Over de sprekers
Je zou ze amateurgeoloog kunnen noemen: beide sprekers, landelijk erkend natuurgids en op verschillende fronten actief binnen IVN, volgden een cursus stenendeterminatie. Tinus de Gouw nam aan een aantal geologische excursies in de Eifel en Ardennen deel. Harrie Broeksteeg heeft in de afgelopen decennia een grote verzameling stenen en mineralen opgebouwd tijdens zijn reizen naar onder meer België, Duitsland, Frankrijk en Amerika.